Terug naar overzicht

Meer invloed op Blackboard

Nederland krijgt meer invloed op de ontwikkeling van Blackboard. Ons land krijgt een vertegenwoordiger in het Product Advisory Board van het populaire e-learning programma. Bovendien gaat het Amerikaanse bedrijf de Nederlandse vestiging versterken.

Deze toezeggingen zijn vorige week gedaan op de Blackboard gebruikersconferentie in Baltimore, waar Nederland met een grote delegatie aan deelnam. ‘Blackboard ziet Nederland als het bruggenhoofd in Europa’, zegt Jan Nedermeijer, die naar Baltimore ging als onderwijskundig programmaleider van het consortium E_merge. Daarin werken de universiteiten van Leiden, Maastricht en Delft en de hogescholen van Rijswijk, Den Haag en Leiden samen aan de implementatie van de digitale leeromgeving.
Baltimore was voor Nedermeijer een feest der herkenning: ‘Alle kinderziektes die wij hebben meegemaakt, bleken ook elders voor te komen.’ De Nederlandse delegatie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ‘arrogante houding’ van Blackboard te kritiseren. ‘Het bedrijf had eerder geen zin iets te doen aan een probleem met leestekens in versie 6, zoals de umlaut. Dat leidde bij ons tot vertraging. Ze hebben nu hun excuses aangeboden en beterschap beloofd.’ Nedermeijer hoopt dat de nieuwe versie van het systeem nog voor de zomer klaar zal zijn.

Volgens Nedermeijer zijn in Baltimore belangrijke vorderingen gemaakt ten aanzien van ‘building blocks’. Blackboard maakt deze toevoegingen aan het systeem mogelijk, als een soort ‘plug&play’. De vereiste specificaties worden openbaar gemaakt, en nieuwe modules zullen worden beoordeeld door onafhankelijke partijen. Daardoor krijgt het systeem een ‘open source’-karakter. ‘Net als bij Windows-concurrent Linux zal dat leiden tot een wereldwijde creatieve ontwikkeling’, verwacht Nedermeijer. Zo hoopt Maastricht op erkenning voor het zelf ontwikkelde Polaris, een discussiegroep die minder belangrijke bijdragen uitfiltert.

Overigens is medewerking van docenten een bottleneck van Blackboard. ‘Het systeem wordt nog niet door alle docenten even goed gebruikt. Dat leidt tot verwarring’, zegt studentassistent Hendrik Hijzen van de Letterenfaculteit in Leiden. Student Maaike van Rijn klaagt over het gebrek aan eenduidigheid: ‘Het is niet meteen duidelijk hoe je opdrachten kunt insturen. De ene docent gebruikt daarvoor het discussieplatform, de ander kiest de digitale “dropbox”. Ze hebben niet allemaal zin zich in Blackboard te verdiepen. Dat kost ze teveel tijd.’
Volgens student Moon Soo Kim gebruiken docenten vaak maar een kwart van de mogelijkheden. ‘Aanbod van collegestof en aanvullende informatie is erg nuttig, maar het discussieplatform blijft meestal leeg. Toch laten veel docenten knoppen van ongebruikte modules op het scherm staan, waardoor het nogal onoverzichtelijk wordt.’ Ook vindt ze het onhandig dat je voor veel acties afhankelijk bent van een docent. ‘Je kunt niet zelf een vak schrappen of een forum aanmaken.’ (OvB/HOP)

Verslagen van de Blackboard Users Conference in Baltimore:
www.edusite.nl/bbtrip/

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?