Terug naar overzicht

Meldpunt voor klachten over het gebouw

Een kapotte lamp in het lokaal? Een vensterbank vol duivenpoep? Of wil je je mening kwijt over iets wat met het hogeschoolgebouw te maken heeft? Dit soort zaken kunnen studenten en medewerkers voortaan kwijt op het digitale meldpunt facilitair-meldpunt@hsbos.nl.

De facilitaire dienst kan zo snel actie ondernemen om tot een oplossing te komen. Volgens huismeester Ad van Emmerik wist men voorheen niet waar ze met hun vragen terecht konden. ‘Meldingen kwamen vaak niet op de juiste afdeling binnen. Sommige medewerkers kregen het enorm druk met het oplossen van problemen die eigenlijk niet tot hun taak behoren. Door het instellen van een centraal meldpunt hopen we hiervoor een oplossing te hebben gevonden.’
Het nieuwe meldpunt is sinds een week in gebruik. Tot nu toe zijn er ongeveer vijftien meldingen binnengekomen. (EvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?