Terug naar overzicht

‘Nederlands moet voertaal bacheloropleidingen zijn’

Bacheloropleidingen moeten in het Nederlands worden gegeven. Dat adviseert een commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
De commissie ‘Nederlands als wetenschapstaal’, onder voorzitterschap van de historicus Professor Frijthof, vindt dat beoefenaren van geesteswetenschappen en gedrags- en maatschappijwetenschappen zich tweetalig moeten ontwikkelen. Tegelijkertijd verdient het Nederlands bescherming van de kant van verantwoordelijke instituties als de overheid en de universiteiten. Er moet volgens de commissie even goed aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van het Nederlands als wetenschapstaal, als aan de kwaliteit van het wetenschappelijk Engels. ‘Onderzoekers moeten hun werktaal kunnen blijven kiezen op grond van het onderwerp en de context waarbinnen zij opereren.’
De ontwikkeling naar steeds meer engelstalige curricula in het Nederlandse hoger onderwijs beziet de commissie met zorg. Een keuze voor het Engels als instructietaal wordt een bedreiging genoemd: ‘Het zal veel inspanningen van studenten en docenten vergen zich het Engels als wetenschapstaal eigen te maken.’ Bovendien zou het een ‘verwaarlozing van het Nederlands als wetenschapstaal’ met zich meebrengen.
Studenten in de bachelorfase moeten zich, uitzonderingen daargelaten, uitdrukken in het Nederlands, vindt de commissie. ‘Dit geldt met name voor studenten van wie niet bij voorbaat bekend is of zij kiezen voor een onderzoeksmaster’. Nederlandstalig onderwijs zou bovendien bijdragen aan een betere aansluiting tussen hoger onderwijs en samenleving. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?