Terug naar overzicht

Nog geen groen licht voor meerjarenbeleidsplan

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stemt voorlopig niet in met het meerjarenbeleidsplan, dat een ingrijpende herstructurering van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch bevat. De GMR vindt de onderbouwing onder de maat.
‘We willen niet de hakken in het zand zetten’ was de toelichting van het Dagelijks Bestuur van de GMR. ‘We voelen voor de missie, de doelen en de richting. Maar wat ontbreekt zijn financiële gevolgen en toestbare criteria.’
De medezeggenschapsraad heeft forse kritiek: men is ‘volstrekt ontevreden over de kwaliteit van het implementatieplan’, de financiële consequenties zouden ‘onvoldoende berekend’zijn, en men vindt ‘de indicatoren en streefwaarden die toetsing van de doelen achteraf mogelijk maken volstrekt onvoldoende’.
Vorige week had de Raad van Bestuur in een discussieronde de GMR geprobeerd tot een ja over te halen. Beloofd was dat elk afzonderlijk project dat voortkomt uit het plan opnieuw ter instemming of advisering aan de GMR zal worden voorgelegd als de medezeggenschapsregels dat vereisen.
Maar de GMR bleek vandaag niet tevreden met die toezegging. Men wilde nu al bij de belangrijkste deelprojecten worden betrokken en ook iets te zeggen hebben over de keuze van de deelprojecten. Dat lijkt echter allemaal al een gepasseerd station: de projecten zijn vastgesteld, projectleiders zijn aangesteld en vorige week vrijdag werd met hen zelfs een feestelijke ‘kick-off’ georganiseerd. Dat evenement werd voorbarig gevonden, omdat er voor de hele onderneming nog geen groen licht is gegeven.
De Raad van Bestuur wordt nu door de GMR uitgenodigd op korte termijn in onderhandeling te treden over de voorwaarden waaronder wel kan worden ingestemd. (FG)

(Bijgewerkt 26 maart, 14.30 u.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?