Terug naar overzicht

Raad van Bestuur hakt knopen door over ‘schools’

Binnen enkele weken legt de Raad van Bestuur een indeling in ‘schools’ op tafel waarmee vanaf augustus 2004 gewerkt gaat worden. De schools vervangen straks de faculteiten en acadmies. Verwacht wordt dat in sommige schools opleidingen van de huidige Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch worden samengebracht.
Met de directies van faculteiten (Hogeschool Brabant) en academies (Hogeschool ‘s-Hertogenbosch) overlegt bestuurslid Anneke Nijenhuis over de ‘schoolvorming’. In die gesprekken worden de plussen en minnen van bepaalde verdelingen onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat sommige faculteiten en academies schoolvorming over de grenzen van de afzonderlijke hogescholen nastreven. Behalve onderwijsinhoudelijke aspecten speelt ook de omvang van de op te richten schools een belangrijke rol. De Raad van Bestuur kiest in het meerjarenbeleidsplan, waarin de hoofdlijnen van de reorganisatie staan beschreven, voor schools die een omvang hebben van 750 tot 1500 studenten.

De voortvarendheid waarmee de Raad van Bestuur beslissingen over de schoolvorming wil nemen is een antwoord op de vragen vanuit faculteiten en academies die verder willen met de ontwikkeling van hun onderwijs. Duidelijkheid over de toekomstige eenheden is daarbij dringend geboden. Dat tezelfdertijd een projectorganisatie uit de grond wordt gestampt, met onder andere een projectgroep ‘schoolvorming’, hoeft volgens coördinator Gabriëlle Wezenaar geen verwarring op te leveren. De Raad van Bestuur geeft de kaders aan, de projectgroep bekijkt hoe de schools kunnen worden ingericht. (FG)

Zie ook ‘Directies AGM en Gamma willen één School of Social Work’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?