Terug naar overzicht

Raad van Bestuur ziet af van actie tegen Twynstra Gudde

Er komt geen claim van de Stichting Brabantse Hogescholen richting Twynstra Gudde. Advocatenkantoor Mannaerts & Appels ziet na bestudering van het dossier geen heil in verdere stappen. Wim Doors, portefeuillehouder huisvesting in de Raad van Bestuur, had de advocaten in de arm genomen, omdat het bureau zou hebben gefaald in de advisering over het huisvestingstraject van de Hogeschool Brabant.
In de zomer 2002 kwam een eind aan de samenwerking tussen de Stichting Brabantse Hogescholen en Twynstra Gudde. Uit een second opinion door bureau Peritas was naar voren gekomen, dat het Plan van Eisen zoals opgesteld door Twynstra Gudde niet haalbaar was binnen het toegestane budget van 72,6 miljoen euro. Bovendien zou onjuiste voorlichting zijn gegeven over het aanbesteden volgens de Europese regelgeving.
Inmiddels is de Brink Groep als nieuwe bouwadviseur aan het werk gezet. Die probeert een oplossing te vinden voor de ‘gordiaanse knoop’ die door de second opinion aan het licht is gekomen: hoe kan het uitgangspunt van bovengemiddelde kwaliteit in overeenstemming worden gebracht met de budgettaire beperkingen? Een aangepast Plan van Eisen moet vóór de zomer uitmonden in ontwerpopdrachten voor de locaties Breda en Tilburg. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?