Terug naar overzicht

Saxion wil schoon schip maken

Saxion Hogescholen laat een extern onderzoek doen naar de organisatiecultuur en de inschrijvingsprocedure voor studenten. De Raad van Toezicht van de instelling heeft dat besloten vanwege de beschuldiging van fraude.
Het onderzoek beslaat de periode 1998 tot en met najaar 2001. Het wordt uitgevoerd door een commissie onder leiding van J. Hendrikx, voormalig commissaris van de koningin in Overijssel. Het rapport is naar verwachting eind mei 2003 klaar en zal uitmonden in een gedragscode voor bestuur en medewerkers.
Het Openbaar Ministerie vervolgt Saxion IJselland vanwege valsheid in geschrifte. Op inschrijvingsformulieren van 53 Aziaten stond een handtekening van een Saxion-medewerker waar de krabbel van de student had moeten staan.

Volgens een woordvoerder van Saxion heeft de fraude-affaire ‘mogelijk’ geleid tot imagoschade. Middelbare scholen, regionale opleidingscentra (voor mbo) en bedrijven zouden zich hardop afvragen of Saxion wel een betrouwbare partner is.
De zegsman sluit ook niet uit dat studenten de hogeschool vanwege de fraudezaak links laten liggen. De instroom slonk dit jaar met een kwart. Of die daling in verband staat met de publiciteit over de fraude, moet blijken uit panelgesprekken met aspirant-studenten in Deventer en Enschede.

Saxion is niet de enige van fraude beschuldigde hogeschool die schoon schip probeert te maken. Eerder riep de Hogeschool van Amsterdam een aantal studenten terug naar de schoolbanken omdat ze bij nader inzien toch niet aan de eisen voor een diploma voldeden. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?