Terug naar overzicht

SER: collegegeld kan omhoog

Om investeringen in het hoger onderwijs mogelijk te maken, mag het collegegeld best verhoogd worden. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). Voorwaarde is wel dat de studiefinanciering ook stijgt.
Volgens een advies van de SER moet het mogelijk worden dat de instellingen zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Een hoger collegegeld is alleen toegestaan als de kwaliteit van de opleiding dat rechtvaardigt.
Bovendien moet de overheid zelf ook flink bijdragen aan de financiering van universiteiten en hogescholen. Extra investeringen in onderwijs en onderzoek acht de SER, belangrijkste adviesraad van de regering over het sociaal-economisch beleid, onontbeerlijk, gezien de jarenlange bezuinigingen in de sector.
‘Nederland is ver verwijderd van zijn ambitie tot de koplopers in Europa te behoren, en dreigt verder af te glijden als concrete maatregelen uitblijven’, waarschuwt de raad in zijn advies. Zonder investeringen komt de geloofwaardigheid van ‘kennisland’ ernstig onder druk te staan.

Universiteitenvereniging VSNU toont zich in een eerste reactie blij met het advies. ‘De SER stelt vast dat de ontwikkeling van de kennismaatschappij niet mogelijk is zonder substantieel meer middelen. Dat roepen wij natuurlijk al jaren’, zegt een woordvoerder.
De vereniging heeft wel bedenkingen bij de plannen voor de collegegelddifferentiatie. ‘Wij vinden de toegankelijkheid erg belangrijk. Als je gaat differentiëren heeft niet meer iedereen onder gelijke condities gelijke kansen.’ Bovendien vreest de VSNU voor de concurrentiepositie van het Nederlandse hoger onderwijs. ‘We hebben nu al het hoogste collegegeld van Europa.’

Voorzitter Linda van Beek van studentenbond ISO ziet niets in het voorstel. ‘De SER zegt wel dat er compensatie tegenover moet staan, maar niets garandeert ons dat hogere leningen daar niet ook onder vallen. Als het om échte compensatie gaat, is het niets dan het rondpompen van geld.’ Van Beek vreest dat collegegelddifferentiatie leidt tot ‘eliteonderwijs voor de rijken’.

De politiek is al jaren verdeeld over het onderwerp collegegelddifferentiatie. Tot nu toe wist de Tweede Kamer plannen in die richting tegen te houden. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?