Terug naar overzicht

Small Business wordt cluster met Commerciële Economie

De opleiding Small Business & Retail Management (SBRM) van de Hogeschool Brabant gaat per 1 september een cluster vormen met Commerciële Economie (CE). Hoofd van de opleidingen wordt Wobine Buijs. Zij volgt wat CE betreft Kees Boele op, die per 1 mei bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede wordt.
SBRM was tot nu toe geclusterd met de opleiding Management, Economie & Recht (MER). Met de clustering van SBRM en CE komend studiejaar wordt vooruitgelopen op de ‘schoolvorming’, die in september 2004 een feit moet zijn. Verwacht wordt dat SBRM en CE een ‘school’ gaan vormen en de opleidingen MER en Personeel & Arbeid samen met het cluster Accountancy/Bedrijfseconomie.
Aan de clustering van CE en SBRM nu liggen vooral organisatorische redenen ten grondslag. Een ‘school’ met de opleidingen AC/BE, MER en SBRM zou te groot zijn en een ‘school’ met alleen CE te klein.
De komst van brede bacheloropleidingen en de daarbij behorende titels is nog een reden om SBRM en CE te clusteren. Afgestudeerden MER krijgen de titel Bachelor of Business Administration, SBRM levert de titel Bachelor of Marketing op. Landelijk wordt aangegeven dat SBRM dichter bij CE ligt. ‘Daar gaan wij niet tegenin’, zegt Bückers.
SBRM-studenten die nu het tweede jaar volgen krijgen vanaf volgend jaar meer CE-docenten voor hun neus, in plaats van docenten van de opleiding MER. De nieuwe tweedejaars, nu propedeusestudenten, merken niets van de overgang.
De overgang van SBRM naar CE wordt per 1 mei in gang gezet door Wobine Buijs. Zij blijft tot september 2004 hoofd van de opleidingen. Hoe de ‘schools’ vanaf dan bestuurd worden is nog niet duidelijk. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?