Terug naar overzicht

Van gesjoemel verdachte hogescholen zien instroom dalen

Met de hete adem van het ministerie en de Tweede Kamer in de nek is een aantal hogescholen veel voorzichtiger geworden bij het opvoeren van studenten voor bekostiging. Gevolg: een forse daling van de instroom bij de meeste in opspraak geraakte hogescholen.
De instroom in het hele hbo daalde ten opzichte van collegejaar 2001-2002 met iets meer dan duizend studenten. Een hoofdrol bij deze afname is weggelegd voor de hogescholen die door het ministerie worden verdacht van geknoei met studentenaantallen.
Alleen Alkmaar, waar al twee jaar eerder maatregelen werden genomen, boekte een bescheiden plusje. Utrecht, Amsterdam, Groningen, Brabant en Deventer zijn samen goed voor een daling van ruim 3000. Daarvan komt zestig procent voor rekening van economische studies.
Wat de cijfers al suggereren, wordt door woordvoerder Duco Adema van de HBO-raad bevestigd: een aantal hogescholen is voorzichtiger geworden met het opgeven van studenten voor bekostiging. ‘Het is positief dat de discussie over de onregelmatigheden hogescholen als Amsterdam en Utrecht ertoe heeft bewogen minder studenten voor bekostiging in aanmerking te brengen.’
Daarmee zijn meteen twee van onregelmatigheden verdachte instellingen genoemd. En de grootste dalers in absolute zin. Bij de Hogeschool van Amsterdam slinkt de aanwas met bijna 900 tot 6500 (min 12 procent). Utrecht, in grootte de derde hogeschool van het land, rapporteert eveneens 900 instromers minder dan vorig jaar en komt uit op iets meer dan 9000 nieuwelingen. Verhoudingsgewijs boekt Saxion IJselland de grootste teruggang. De instroom daalt met maar liefst een kwart tot 1734.
Ook de Hogeschool Brabant ging over op een terughoudender inschrijvingsbeleid. In oktober 2002 werd al bekend, dat dat de hogeschool dit studiejaar ongeveer 500 instromers in de hoofdfase scheelt. Inclusief de propedeuse daalde de instroom met 650 (min 14 procent) tot 3750. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?