Terug naar overzicht

Visitatiecommissie positief over Elektrotechniek Den Bosch en Breda

De opleidingen Elektrotechniek van de Hogeschool ´s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant behoren tot de top van Nederland. Dat vindt de visitatiecommissie, die in 2002 een kwaliteitsonderzoek hield bij achttien HBO-opleidingen voor Elektrotechniek. Vandaag verscheen het eindrapport.
Van de 25 punten waarop onderzocht werd, vond de commissie er in Den Bosch 24 positief, in Breda 23. Den Bosch kreeg alleen een minnetje voor zijn ‘wetenschappelijke oriëntatie’: er zijn te weinig structurele contacten met wetenschappelijke instellingen. Op dit punt scoorden slechts vijf opleidingen een voldoende. Breda had hiervoor opvallend genoeg wel een goede beoordeling, maar had minpunten voor de onderwerpen ´bewaking kwalificaties´ en ´personeelsbeleid´. Het invoeren van functioneringsgesprekken en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkelingsplannen is er noodzakelijk, vindt de commissie.
Twee opleidingen in Nederland kregen alleen maar plussen: Leeuwarden en Windesheim. De plaatsen waar Den Bosch en Breda de meeste concurrentie van ondervinden – Eindhoven, Utrecht en Rotterdam – kregen een aanzienlijk slechtere beoordeling. Zij haalden voor vijf onderdelen een onvoldoende.

´Dat we onze kwaliteitszorg kennelijk goed in de vingers hebben, vind ik het leukste om te horen’, is de reactie van Harrie de Werd, directeur van de Academie voor Industrie & Informatica in Den Bosch, waar Elektrotechniek onder valt. ‘En ook dat we studentgericht zijn en een enthousiast docententeam hebben.’ Die studentgerichtheid blijkt volgens de commissie uit een studeerbaar studieprogramma, de verschillende studieroutes, de vaak persoonlijke aandacht voor studenten en de begeleiding van studenten.
De commissie is van mening dat de onderlinge openheid en directheid belangrijke ‘succesfactoren’ zijn van de opleiding. Ook wordt gewaardeerd dat de organisatie bottom-up werkt. Voorstellen tot verbetering komen vaak van medewerkers en worden niet alleen van bovenaf opgelegd. Onderwijskundig en vakinhoudelijk zit de opleiding volgens de commissie goed in elkaar. Ook ten aanzien van internationalisering krijgt Den Bosch een goede beoordeling.

Goede ingenieurs
Ook de opleiding Elektrotechniek in Breda levert goede ingenieurs af, die prima in het werkveld inzetbaar zijn, blijkt uit het visitatierapport. Met name over het curriculum is de commissie te spreken. Er is sprake van een goede balans tussen theorieonderwijs en projectonderwijs. Behalve aandacht voor kennis en vaardigheden op technisch gebied, richt het onderwijs zich in ruime mate op bedrijfskundige-, sociaalcommunicatieve- en projectvaardigheden. Het studiemateriaal is bijvoorbeeld actueel en van goede kwaliteit. En bovenal zijn de studenten tevreden, zo is in het rapport te lezen.
Veel waardering heeft de commissie voor de wijze waarop de opleiding competenties in het onderwijs integreert. Deze competenties komen in multidisciplinaire projecten en in de leerroute-specifieke-onderdelen aan de orde. ‘Men is daar op bewuste en doordachte wijze mee bezig’, is het oordeel. (CB,PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?