Terug naar overzicht

Aanmeldingen Hogeschool Brabant nog steeds op achterstand

De aantrekkingskracht van de Hogeschool Brabant is nog steeds aan het minderen. De achterstand in aanmeldingen op de rest van het hbo is momenteel even groot als in januari.
De meting per 18 april wijst uit dat zich 1,69 procent minder belangstellenden voor een voltijdstudie aan de Hogeschool Brabant hebben gemeld dan een jaar geleden. Het totale hbo in Nederland telt daarentegen 3,55 procent meer aanmelders. Als die trend doorzet, boekt de hogeschool opnieuw verlies van marktaandeel (-0,22 procent), na het verlies van 2002.
De relatieve achterstand ten opzichte van de landelijke ontwikkeling is sinds de stand van drie maanden geleden hetzelfde gebleven: ongeveer 5 procent. In janauri werden 17 procent minder aanmeldingen genoteerd tegen 12 procent minder aanmeldingen voor het totale hbo.
Een troost voor de Hogeschool Brabant is dat men het in de regio zo gek nog niet doet: de Brabantse hbo-instellingen samen scoren namelijk nog iets slechter: zij liggen 1,86 procent achter ten opzichte van een jaar geleden. Fontys Hogescholen, die vorig jaar nog een flinke toename in het aantal eerstejaars telde, draagt het grootste verlies. De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, partner van de Hogeschool Brabant, staat daarentegen op winst.

De stagnatie aan de Hogeschool Brabant wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verdere terugloop bij de Faculteit Techniek & Natuur. Dat is een voortzetting van een trend die al jaren aan de gang is. De meter stond daar op de teldatum op 332 aanmelders, 15 procent minder dan een jaar geleden. De HEAO telt 378 aanmelders: 9 procent minder. De aanmeldingen voor alle andere faculteiten blijven op peil of nemen zelfs iets toe. Opvallend is de lichte groei in belangstelling voor de sociaal-agogische opleidingen van Gamma. Daar zat de afgelopen jaren flink de klad in. Het lijkt erop dat die trend nu wordt omgebogen.

De aanmeldingen voor deeltijdstudies of duale opleidingen zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat die pas in een later stadium goed op gang komen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?