Terug naar overzicht

Bouwplannen Hogeschool Brabant onuitvoerbaar

De bouwplannen van de Hogeschool Brabant zitten in het slop. Het blijkt onmogelijk om de beoogde 45.000 vierkante meter hoogwaardige huisvesting via nieuwbouw en renovatie te realiseren voor het bedrag dat ervoor is uitgetrokken: 72,6 miljoen euro.
Volgens een nog niet gepubliceerd advies dat de Brink Groep onlangs heeft uitgebracht zou het plan tenminste 100 miljoen euro kosten. Met het huidige budget van 72,6 miljoen zouden zelfs elementaire bouwvoorschriften in gevaar komen.
In december 2001 stemde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in met de randvoorwaarden die nu onderuit worden gehaald. De GMR had toen al twijfels over de toereikendheid van het budget, maar liet zich overtuigen door de adviezen van bureau Twynstra Gudde.
Enkele maanden later rezen ook twijfels bij Wim Doors, portefeuillehouder voor het huisvestingstraject in de Raad van Bestuur. Hij schakelde het bureau Peritas in voor een contra-expertise. Daar kwam uit dat het gereserveerde budget zo’n 20 miljoen euro te krap was. Met Twynstra Gudde rees daarop een meningsverschil over de advisering, waarna de samenwerking werd verbroken.
Een nieuw adviesbureau, de Brink Groep, kreeg een half jaar geleden de opdracht de draad op te pakken. Extra aandacht werd gevraagd voor de ‘gordiaanse knoop’ die moest worden doorgehakt: hoe zouden de plannen toch nog binnen het budget kunnen worden waargemaakt, desnoods door enige concessies te doen? Wim Doors zelf suggereerde als oplossing ‘gedifferentieerde kwaliteit’: ‘back-office’ iets minder dan de bedoelde hoogwaardige kwaliteit en ‘front-office’ de hoogwaardige kwaliteit handhaven. Maar ook zo’n aanpak zet volgens de Brink Groep geen zoden aan de dijk: er is gewoon veel meer geld nodig.
Afgelopen maandag heeft de Raad van Bestuur de kwestie besproken. Welke conclusies het bestuur aan het advies van de Brink Groep verbindt is nog niet duidelijk. Portefeuillehouder Wim Doors wilde in afwachting van een overleg met de huisvestingscommissie (VGWM) van de GMR – aanstaande vrijdag – niet op vragen ingaan. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?