Terug naar overzicht

Brabantse Hogescholen onderverdeeld in 18 ‘schools’

De zes faculteiten van de Hogeschool Brabant en de zeven academies van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch worden omgesmeed tot 18 ‘schools’. De in totaal vijftig bestaande opleidingen gaan geleidelijk zo’n 25 brede bacheloropleidingen vormen. Dat stelt de Raad van Bestuur voor in een notitie die deze week naar het management van de faculteiten en academies is gestuurd.

De meest vergaande verandering is de vorming van de School of Social Work. Hierin komen de Bossche en Bredase sociaal-agogische voltijd- en deeltijdopleidingen. Met 1800 studenten ontstaat de grootste school van de Stichting Brabantse Hogescholen, driehonderd studenten meer dan het criterium van maximaal 1500. Maar een zelfstandige school van de Bossche sociaal-agogische opleidingen zou niet boven het minimum van 500 studenten komen, zo stelt de Raad van Bestuur.
De vorming van de schools sluit grotendeels aan bij de huidige inrichting van de Bossche academies.
Bij de Hogeschool Brabant worden in het voorstel van de Raad van Bestuur zowel de Faculteit Economie & Management (HEAO) als de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) in meerdere schools opgedeeld. Bij de FTN worden de drie bestaande afdelingen omgedoopt tot schools. De HEAO wordt gesplitst in twee schools met voltijd- en duale opleidingen en één deeltijdschool. De Raad van Bestuur houdt hierbij voor ogen dat het ‘geheel eigen concept’ van het HEAO-deeltijdonderwijs al jaren succesvol is gebleken. De ‘School voor Deeltijdonderwijs’ zal het deeltijdonderwijs van de huidige Bredase HEAO verzorgen én dat van de Bossche Academie voor Marketing & Internationaal Management. Dat onderwijs blijft wel in de lesplaats Den Bosch gegeven worden, aldus de Raad van Bestuur.

Nieuw in de plannen is de inrichting van de International School. Hierin worden de twee tot vierjarige Engelstalige cursussen en opleidingen van de beide hogescholen opgenomen.
Opmerkelijk is ook de inrichting van de Tilburgse School of Law. Dit is een samenwerkingsverband van de Stichting Brabantse Hogescholen en concurrent Fontys Hogescholen. Deze school moet de Tilburgse opleiding Hbo-Recht, die in augustus 2003 van start gaat, herbergen.

De indeling in schools volgt op een inventarisatie onder directies van academies en faculteiten. Het voorstel van de Raad van Bestuur wordt nog besproken tijdens overlegbijeenkomsten met de directeuren. Daarna zal het besluit voorgelegd worden aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De omvorming tot schools moet in september 2004 afgerond zijn. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?