Terug naar overzicht

Built Environment jaar uitgesteld

De invoering van de brede bachelor Built Environment aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch is een jaar uitgesteld. Deze nieuwe opleiding, een samenvoeging van Bouwkunde en Civiele Techniek, begint in september 2004 en niet volgend schooljaar, zoals de bedoeling was. De projectgroep die Built Environment vorm gaat geven, heeft meer tijd nodig.
‘We wilden in september 2003 beginnen met twee studieblokken. Die zouden we vóór de vakantie samenstellen. Na de vakantie wilden we de andere blokken maken. Maar in het Meerjarenbeleidsplan 2003-2006 van de Stichting Brabantse Hogescholen (dat oktober vorig jaar verscheen,red.) staat dat opleidingen flexibele leerroutes moeten aanbieden. Dat betekent dat Built Environment niet met twee blokken van start kan gaan. Als je flexibele leerroutes aanbiedt, moet je studenten ook kunnen vertellen wat dat precies in gaat houden voor het hele traject. Je moet dus al je studiejaren op orde hebben. En dat lukt ons niet in zo’n korte tijd’, legt interim-directeur Jos Brand uit. ‘Dat er flexibele leerroutes moesten komen, wisten we, maar door het Meerjarenbeleidsplan zijn de consequenties en het gewicht ervan pas goed duidelijk geworden.’
Er waren nog verschillende andere praktische problemen bij een snelle invoering van Built Environment. Bijvoorbeeld het voorlichtingsmateriaal voor scholieren. Dat moet nu gemaakt worden, maar dat is niet mogelijk als nog onduidelijk is hoe het onderwijs er uit gaat zien. Om die reden was het eveneens moeilijk een docentenrooster voor volgend jaar te maken. ‘Het bleek ook lastig om docenten vrij te maken die in korte tijd veel uren in het project konden steken’, vertelt Brand. ‘Kijkend naar de feiten leek het me verstandig om de tijd te nemen Built Environment goed te ontwikkelen.’
Bouwkunde en Civiele Techniek waren er sowieso vroeg bij. De landelijke Sectorraad HTNO (Hoger Technisch en Natuurkundig Onderwijs) heeft aangegeven dat er minder technisch opleidingen moeten komen, maar dat hoeft pas in 2004. Er zijn nu honderden technische opleidingen. Het is de bedoeling dat er vier overblijven: Engineering, ICT, Built Environment en Applied Science. De vijf opleidingen van de Academie voor Industrie & Informatica van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch maken vanaf 2004 plaats voor twee brede bachelors: Engineering en ICT. Onder Engineering vallen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Onder ICT vallen Hogere Informatica en Technische Informatica. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?