Terug naar overzicht

CDA-VVD-?: studentenbonden tussen hoop en vrees

Nu de coalitie tussen PvdA en CDA is uitgesloten, blijft er maar één serieuze optie over: een kabinet van VVD en CDA, aangevuld met D66 of LPF. Slecht nieuws voor het hoger onderwijs?
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is niet blij met het idee dat het zittende kabinet terugkeert. Dat was immers een club van snoeien en negeren. ‘Wat is er gedaan aan de MUB? Hoe staat het met de kamernood? Waarom is de student er financieel op achteruit gegaan? Dit kabinet gaf niet thuis op al die punten. Er is gewoon niets mee gedaan’, zegt Douwe Dirk van Zweep namens de bond.
De noodklok wordt nog niet geluid, de barricades worden nog niet opgeworpen en de messen nog niet geslepen. De LSVb wacht voorlopig – bezorgd af. Maar de actiebereidheid in het hoger onderwijs is groot, zo laat Zweep weten. ‘We hebben twee heel behoorlijke demonstraties op de been gekregen tegen deze regering.’

‘Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) is een stuk rustiger. Er is een hoop gezegd over het hoger onderwijs en de linkse partijen leken inderdaad meer bereid om te investeren. Toch verwacht ik niet dat CDA en VVD enthousiast zullen bezuinigen op de kenniseconomie’, aldus voorzitter Linda van Beek.
Er moet snel een regering komen, de kleur maakt Van Beek niet uit. De slechte economie zorgt immers voor zand in de motor. ‘En je kunt niet wachten met investeren in de kenniseconomie. Dat moet snel gebeuren, want anders kan het niet eens meer.’

Het ligt voor de hand dat de komende jaren geen vette zullen worden. En voor de VVD is marktwerking – ook in het hoger onderwijs – altijd een streven geweest. Natuurlijk, het waren maar berichten uit de wandelgangen. Maar op het Binnenhof ging ook het gerucht dat het CDA wel aan het collegegeld zou willen tornen.
De stufi wilden de christendemocraten voorlopig ongemoeid laten. Terwijl de berekeningen van het CDA wel een bezuiniging van 250 miljoen in die hoek zoeken. Zweep: ‘Dus als er geen taks of sociaal leenstelsel komt, dan zou het geld zomaar via het collegegeld gehaald kunnen worden. Die bezuiniging van 20 miljard euro staat. Onderwijs zal niet worden gespaard.’

Mocht D66 alsnog aanschuiven bij de onderhandelingen, dan is de kans groot dat er meer ademruimte komt voor het hoger onderwijs. Die partij bombardeerde investeren in hoger onderwijs tot speerpunt. Het is evenwel de vraag hoe geloofwaardig dat is.
De democraten hebben steeds geroepen dat ze niet willen regeren. Vanaf 1994 daalde het aantal zetels van D66 alleen maar. Thans zijn er zes democraten in de Kamer. Geen ridder op het witte paard dus, maar een schildknaap met een dwergpony. Grote investeringen voor het hoger onderwijs liggen – ook met D66 aan boord – niet voor de hand. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?