Terug naar overzicht

GPV’er Schutte voorzitter ‘fraude’-commissie

Oud-kamerlid Gert Schutte (63) wordt voorzitter van de commissie die de omvang van het gesjoemel met de bekostigingsregels in het hoger onderwijs in kaart moet brengen.
Schutte zat tussen 1981 en 2001 in de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond, dat inmiddels is opgegaan in de ChristenUnie. Hij gold als het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. Dat zei volgens Schutte zelf overigens meer over de Kamer dan over hem.

Schutte’s reputatie van onkreukbaarheid komt Nijs goed van pas. Een ruime minderheid van PvdA, SP, GroenLinks en D66 vindt het ongeloofwaardig dat het ministerie de verantwoordelijkheid over het fraude-onderzoek heeft. De partijen zien in het misbruik van bekostigingsregels in met name het hbo genoeg stof voor een parlementaire enquête.
Juist het onvoldoende toezicht en onduidelijke regelgeving vanuit Zoetermeer zouden aan het gesjoemel hebben bijgedragen. Bij een eerder onderzoek had het departement dan ook niet zijn uiterste best gedaan om de onderste steen in de ‘hbo-fraude’ boven te krijgen, meent de oppositie. De partijen vragen zich af waarom dat nu wel zou gebeuren.
Het antwoord daarop ligt volgens staatssecretaris Nijs in de kwaliteiten van Schutte. ‘Hij is heel integer, hij heeft ervaring met opsporingsmethoden en hij is bekend met het vervolgtraject van een onderzoek.’ Op Schutte’s initiatief stelde de Kamer in 1996 een commissie in, die ervoor moest waken dat de aanbevelingen van de enquêtecommissie naar de opsporingsmethoden van politie werden uitgevoerd. Het ging toen om grote partijen drugs, die de politie in het belang van de opsporing op de markt bracht.

Financieel expert in de commissie-Schutte wordt Robert Mul, directeur van de Rotterdamse Rekenkamer en voorzitter van de Vereniging voor Lokale Rekenkamers. Nijs: ‘Mul meent dat de taak van een accountant is om te controleren op rechtmatigheid. Dat lijkt misschien een open deur, maar toch is het belangrijk.’ De staatsecretaris doelt hier op sommige instellingsaccountants, die het belang van hun werkgever voorop stelden.

Het enige lid van de onderzoekscommissie met een hoger-onderwijsachtergrond is Arend Vermaat, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit en oud-collegelid van de Hogeschool Windesheim. Juridisch deskundige van de commissie-Schutte wordt Cees Versteden. Hij deed onderzoek naar de Volendamse cafébrand. Het gezelschap wordt gecompleteerd door registeraccountant Houdijk. De toezeggingen van Vermaat en Houdijk zijn overigens nog onder voorbehoud. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?