Terug naar overzicht

Hoezo studentenstop verpleegkunde?

‘Er is geen explosieve toename van de studenteninstroom bij verpleegkunde-opleidingen in het hbo. Laat staan dat een dreigend tekort aan stageplaatsen leidt tot studentenstops.’ Met die boodschap relativeert een woordvoerder van de HBO-raad alarmerende mediaberichten over een massale toeloop van studenten bij verpleegkunde-opleidingen.
Ziekenhuizen zouden door het personeelstekort onvoldoende mankracht hebben om de studenten op te leiden. Gevolg, zo gingen de verhalen verder: een blijvend tekort aan zorgpersoneel. En daar sprak verpleegkundigenvakbond NU91 schande van.

De cijfers voor het hbo geven de vakbond echter geen reden voor noodkreten. Vorig jaar rond deze tijd hadden zich in totaal 1431 gegadigden voor een opleiding hbo-verpleegkunde gemeld, dit jaar zijn dat er 1537. Een stijging van 7,5 procent, aanzienlijk minder spectaculair dan de verdubbeling waar enkele regionale dagbladen zelfs melding van maakten.

De faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool van Utrecht zegt die lichte toename ‘met enige extra inspanning’ goed te kunnen behappen. ‘En wij zijn respresentatief voor het landelijke beeld in het hbo’, aldus Frank Posthumus, woordvoerder van de Utrechtse faculteit gezondheidszorg.
Ook bij hogere groeicijfers voorziet Posthumus nog geen problemen. Hoewel? Hij bespeurt een vicieuze cirkel. Door het tekort in de zorg doet de overheid er veel aan om de studentenaantallen te verhogen. Daar zijn stageplaatsen voor nodig en die leggen weer extra druk op de werkvloer. ‘Maar dat heb je nu eenmaal als je personeelstekorten wilt inlopen’, meent Posthumus.
Aan de Hogeschool Brabant is van piekende aanmeldingscijfers al helemaal geen sprake. De voorlopige cijfers vertonen een lichte daling.

Rest de vraag hoe het verhaal dan de wereld in is gekomen. Dat ging zo: een cameraploeg van een grote actualiteitenrubriek ging op reportage bij een Haagse mbo-instelling, waar zich een meer dan gemiddelde stijging van het aantal aanmeldingen had voorgedaan. In de reportage werden de scholieren consequent als studenten aangemerkt. Een deel van de schrijvende pers nam het bericht vervolgens over. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?