Terug naar overzicht

Kunst krijgt lector visuele retorica

De Akademie voor Kunst en Vormgeving/St.Joost krijgt een lector visuele retorica van het grafisch ontwerpen.
Daarvoor heeft de kunstacademie goedkeuring gekregen van de Stichting Kennisontwikkeling hbo van de HBO-raad.
De lector is een soort hbo-hoogleraar die samen met de docenten uit de kenniskring toegepast onderzoek verricht en nieuw onderwijs ontwikkelt op het gebied van visuele retorica van het grafisch ontwerpen.
Het lectoraat gaat onderzoek doen naar hoe een grafisch ontwerp zijn verhaal vertelt, welke visuele middelen daarbij op welke wijze worden ingezet en op welke manier zij bijdragen aan de opbouw van de visuele argumentatie.
Het doel van het lectoraat is een betere aansluiting van de opleiding grafisch ontwerpen op de beroepspraktijk en andere kennisgebieden, zoals cultuurgeschiedenis, letteren en visuele cultuur te bewerkstelligen. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?