Terug naar overzicht

Maatregelen tegen verspreiding SARS

Studenten en medewerkers van de Stichting Brabantse Hogescholen (SBH) moeten het melden als ze van plan zijn af te reizen naar SARS-risicogebieden of als ze contact hebben gehad met personen die uit risicogebieden komen.
Dit is een van de maatregelen die de SBH heeft genomen om de verspreiding van SARS tegen te gaan. Peter van Bragt, beleidsmedewerker internationalisering is aangesteld als SARS-coördinator voor de stichting. Hij stelt de plaatselijke GGD op de hoogte als er het vermoeden bestaat dat een student of medewerker besmet is met het SARS-virus.
De SBH volgt wat SARS betreft het overheidsbeleid. De World Health Organization heeft delen van China, Hong Kong, Taiwan, Singapore en Toronto tot risicogebieden verklaard. Alle dienstreizen en studiereizen van medewerkers en studenten naar deze regio’s waren al opgeschort. Privéreizen van studenten en medewerkers naar de risicogebieden worden ook afgeraden.
Na terugkomst uit één van de SARS-risicogebieden of na contact met personen die daar vandaan komen worden studenten en medewerkers geïnformeerd over herkenning van de eerste symptomen van een SARS-infectie. Dat zijn: spierpijn, verkoudheidsverschijnselen, kortademigheid en koorts. Deze kunnen zich manifesteren tot twee weken na besmetting.
Aan studenten worden door de SBH gratis koortsthermometers beschikbaar gesteld. Deze zijn vanaf vrijdag 2 mei beschikbaar.
Contactpersonen voor de Aziatische studenten zijn voor de Hogeschool Brabant Jan Broersma, hoofd opleiding International Business and Management Studies en voor de Hogeschool ’s-Hertogenbosch Victor van der Laar, coördinator International Business Programme. (SW)

SARS-coördinator Peter van Bragt, telefoonnummer 076-5250484, e-mail vanbragt.phjm@hsbrabant.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?