Terug naar overzicht

Meer tijd voor zij-instromers om lesbevoegdheid te halen

Zij-instromers krijgen als het aan minister Van der Hoeven van Onderwijs ligt meer tijd om hun lesbevoegdheid te halen. Op dit moment moeten zij-instromers ervoor zorgen dat ze binnen twee jaar volledig bevoegd zijn om voor de klas te staan, nadat uit een assessment is gebleken dat ze geschikt zijn voor het beroep van leraar.
Mensen die als zij-instromer aan een loopbaan in het onderwijs willen beginnen, moeten in ieder geval beschikken over een hbo- of wo-diploma.
Straks kunnen zij-instromers in twee jaar een certificaat van deelbekwaamheid halen voor het deel van het onderwijs waar ze in werken. Daarna hebben ze nog drie jaar de tijd om hun volledige bevoegheid te behalen.
In het primair onderwijs mogen zij-instromers met een deelcertificaat lesgeven in de onderbouw, in de bovenbouw of als vakleraar, bijvoorbeeld in gymnastiek. Voor het voortgezet onderwijs kunnen certificaten behaald worden voor bijvoorbeeld leraar in basisvorming of leraar in het derde en vierde leerjaar vmbo. In de bovenbouw van havo en vwo mogen zij-instromers niet met een deelcertificaat voor de klas.
Voortaan mogen alleen gekwalificeerde instellingen de geschiktheid van zij-instromers testen met een assessment. Ook lerarenopleidingen die assessments willen uitvoeren moeten zich daarvoor kwalificeren. Dit om onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?