Terug naar overzicht

‘Meerjarenbeleidsplan geldt ook voor kunstonderwijs’

De samenwerkende kunstacademies van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch kunnen zich niet onttrekken aan de uitkomsten van het meerjarenbeleidsplan. Dat heeft de Raad van Bestuur meegedeeld op vragen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is kritisch over de uitzonderingspositie die de directie en de medezeggenschapsraad van de academies opeisen voor het kunstonderwijs.
Academiedirecteur Jules van de Vijver had in de vorige editie van de hogeschoolkranten Skoop en Impuls twijfel geuit over de voorgenomen centralisatie van de ondersteunende diensten: ‘Onze organisatie is gecompliceerd. Ongeveer 75 procent van onze medewerkers zijn parttimers en werken maar één of twee dagen. Onze administratie moet daarom dicht op het onderwijs zitten.’ Ook had Van de Vijver verklaard geen behoefte te hebben aan een Leer- en Innovcatiecentrum (LIC), waarin per locatie een deel van de onderwijsvoorzieningen van alle opleidingen zal worden gebundeld. Hij verklaarde niets te zien in samenwerking met andere opleidingen buiten de bestaande samenwerking met de Academie voor Ict & Management rond de opleiding Communication & Multimedia Design.
Vorige week schaarde de academie-medezeggenschapsraad zich achter het pleidooi van de directie voor meer autonomie.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Bestuur in de onderhandelingen over het meerjarenbeleidsplan om opheldering gevraagd, omdat daarin geen uitzondering wordt gemaakt voor de kunstopleidingen. Daarop heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat het plan ook voor het kunstonderwijs gaat gelden. In het door Raad van Bestuur en GMR-voorzitter ondertekende protocol van de onderhandelingen staat: ‘Ter voorkoming van misverstanden is door de Raad van Bestuur toegelicht dat het meerjarenbeleidsplan zich op alle onderdelen van de stichting richt en dus ook richt op het kunstonderwijs.’
De consequenties voor het kunstonderwijs zullen op een later moment apart aan de GMR worden voorgelegd, heeft de Raad van Bestuur laten weten. Verwacht wordt, dat de nu al samenwerkende kunstacademies van Breda en Den Bosch één ‘school’ zullen vormen, de nieuwe onderwijseenheid, die volgens het meerjarenbeleidsplan in beide hogescholen zal worden ingevoerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?