Terug naar overzicht

Meerjarenplan hoger onderwijs in de knel

Het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) 2003 dreigt vertraging op te lopen door de voortdurende formatieperikelen. Tot overmaat van ramp lijkt er bij de totstandkoming van het meerjarendocument nog veel onduidelijk.
Zowel de hogescholenvereniging HBO-raad als de universiteitenkoepel VSNU vinden de plannen van het ministerie tot op heden erg vaag. En dat terwijl het al in juli bij de Tweede Kamer moet liggen. De organisaties maken zich zorgen over de concurrentiepositie van de kenniseconomie. En dat terwijl het met Nederland al niet zo goed gaat.
Volgens VSNU-woordvoerster Esther Peters is er nauwelijks sprake van heldere uitgangspunten. ‘Je moet toch iets als kapstok kunnen gebruiken. Er zijn tenslotte afspraken gemaakt over Nederland als topland als het om de kenniseconomie gaat.’
Het HOOP-overleg beperkt zich tot slagen om de arm. ‘Als ergens staat dat er meer onderzoekers moeten komen, vragen wij ons af hoeveel’, aldus Peters. ‘Wees concreet. Durf streefgetallen te noemen.’
De HBO-raad schrijft dat de koepels niet alleen staan in hun roep om een impuls voor de kenniseconomie. ‘Ook de notitie ‘Welvaart moet je verdienen’ van werkgeversorganisatie VNO-NCW bevat concrete voorstellen voor een impuls ten behoeve van een deltaplan (…) om het aanbod van voldoende goed geschoold personeel te garanderen.’
Voorbeelden van ‘duidelijkheid’ heeft de hogescholenvereniging genoeg: in 2012 heeft de helft van de 18-25 jarigen een diploma in het hoger onderwijs, en de overheid garandeert iedere burger de bekostiging van een bacheloropleiding, om maar wat te noemen.

Bij het ministerie zijn ze zich ervan bewust dat de molens langzaam malen. Stilaan wordt al rekening gehouden met uitstel. De reden van de vaagheid ligt voor de hand: het is nog maar de vraag wat voor wind er straks door het ministerie van Onderwijs waait.
CDA en VVD mogen dan weer aan de onderhandelingstafel zitten, het is formeel nog altijd niet duidelijk wie er aan het roer komt op het ministerie van Onderwijs en wat voor koers er gevaren dient te worden. Demissionair staatssecretaris Nijs moet dus voorzichtig blijven.
Verder zit de bewindsvrouw met smart te wachten op een aantal adviezen. Over de studiefinanciering (Commissie-Vermeend) en over de bekostiging in het hoger onderwijs (Onderwijsraad) bijvoorbeeld. En vooral die eerste laat nog wel even op zich wachten. Die komt pas in juli, als het concept-HOOP al op het Binnenhof moet liggen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?