Terug naar overzicht

Octrooicolleges in de lift

Langzaam maar zeker neemt het aantal universiteiten en hogescholen toe die colleges geven over octrooibeleid. Dat meldt het Bureau voor Industriële Eigendom in zijn jaarverslag.
Het octrooibureau geeft toe dat de oorsponkelijke doelstellingen voor hbo en universiteiten niet zijn gehaald. Voor de periode 1997-2001 was gemikt op respectievelijk honderd en vijftig procent octrooi-onderwijs, terwijl in 2002 slechts vijftig respectievelijk dertig procent gerealiseerd is. ‘Wellicht is de doelstelling voor het hbo in het begin te ambitieus geweest, maar men moet ergens een beginpunt als nulmeting pakken. We waren enthousiast en wilden zo ver mogelijk komen bij het verspreiden van het IE-onderwijs’, zegt woordvoerder Caroline Coli.
Volgens het Bureau I.E. zijn er ongeveer 55 faculteiten waar enigerlei vorm van IE-college in het curriculum relevant is. Daarbij gaat het om bedrijfseconomie, medische en exacte studies.

Bij diverse hbo’s zijn lectoren (onderzoeksleiders) aangetrokken om octrooien onder de aandacht te brengen. Voor hen organiseert het Bureau I.E. speciale bijeenkomsten. Om het octrooi-onderwijs te promoten verzorgt het bureau ook gastcolleges bij relevante faculteiten en hbo-instellingen.

Coli wijst op een capaciteitsprobleem bij het enthousiasmeren van hbo-instellingen voor IE-onderwijs. ‘Ze moeten allemaal overtuigd worden van het nut en de noodzaak van enige vorm van IE-onderwijs. Daarvoor krijgt het Bureau I.E. geen hulp van buitenaf. We hebben maar één accountmanager voor alle opleidingsmanagers.’ Bij het hbo beoogt het bureau op alle hogescholen enige vorm van het doceren van octooi-onderwijs. Bij sommige economische hbo-opleidingen wordt wel IE-onderwijs gegeven, maar dan meer vanuit de juridische invalshoek, aldus Coli. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?