Terug naar overzicht

Samenwerking Faculteit Gamma en universiteit Kentucky

De Faculteit Gamma van de Hogeschool Brabant gaat waarschijnlijk samenwerken met de Eastern Kentucky University van Richmond in de Verenigde Staten.
Dat is besloten tijdens het bezoek aan de universiteit van directieleden Ria Wijnen en Gerton Heyne, docent aan de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Laura Koeter en beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit Anita Heijltjes.
De samenwerking zal bestaan uit een uitwisselingsproject voor studenten en docenten, dat een paar weken duurt. In het project staat naar verwachting één thema centraal. Als mogelijkheid noemt Ria Wijnen het onderwerp verslavingszorg. Zij denkt dat aan het einde van volgend schooljaar docenten en studenten aan het project kunnen deelnemen.
Het is nog niet zeker of het samenwerkingsprogramma doorgaat. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de Nederlandse hogeschool en de Amerikaanse universiteit. Zijn die te overbruggen? De studenten in Kentucky hebben bijvoorbeeld nog veel colleges, terwijl in Breda de nadruk ligt op zelfstandig, competentiegericht onderwijs.
De faculteit heeft volgens Ria Wijnen baat bij het project. ‘Het verruimt je blik om te kijken hoe een ander systeem werkt. Zo kun je je eigen manier van werken onder de loep nemen en van elkaar leren’, zegt Wijnen. (MD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?