Terug naar overzicht

Vervolgonderzoek ‘fraude’: korte metten met ‘beetje foute’ praktijken

De ‘oranje’ categorie van inschrijvingspraktijken (een beetje ontoelaatbaar) bij universiteiten en beroepsonderwijs moet uitgesplitst worden naar ‘rood’ (ontoelaatbaar) of ‘groen’ (toelaatbaar). Staatssecretaris Nijs stelt binnenkort een commissie in die dat omstreden oranje label, eerder door haar zelf aangebracht, moet wegdefiniëren.
De commissie ‘Vervolgonderzoek Rekenschap’ komt er op aandringen van de Tweede Kamer. Die was ontevreden over de conclusies die Nijs had getrokken uit het zelfreinigend onderzoek van de onderwijsinstellingen naar aanleiding van de ‘hbo-fraude’.
De commissie zal bestaan uit vijf onafhankelijke deskundigen, heeft de staatssecretaris laten weten. Twee daarvan moeten accountants zijn. De overigen moeten juridische deskundigheid in huis hebben. Bij de uitvoering van het onderzoek kan de commissie gebruik maken van de accountants van het ministerie van Onderwijs. De commissie kan in voorkomende gevallen aangifte doen van strafbare feiten bij het Openbaar Ministerie.
Vóór januari 2004 moet de commissie het onderzoek hebben afgerond. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?