Terug naar overzicht

D66 zet koers richting kabinet voort

Er moet nog wel wat water door de Rijn, maar het heeft er alle schijn van dat er een kabinet komt waarin D66 plaatsneemt. De democraten presenteerden zich bij de verkiezingen van 22 januari als onderwijspartij, en dus zullen ze hun huid duur verkopen.

Tweeëneenhalf miljard euro extra wilde D66 uitgeven op ‘onderwijs’. Bepaald geen misselijk bedrag, dat gezien de formatiekoers niet tot de mogelijkheden zal behoren. Fractieleider Boris Dittrich weet dat en gaf op een ledenbijeenkomst aan dat genoegen genomen moet worden met ‘slechts’ een paar honderd miljoen erbij. ‘Dat is al een hele prestatie als een kabinet vijftien miljard moet bezuinigen’, aldus de frontman.
Het ligt voor de hand dat extra’s voor onderwijs door CDA en VVD worden benut als wisselgeld: D66 krijgt meer geld voor de kenniseconomie, maar dan moeten ze niet meer zeuren over allerhande bestuurlijke vernieuwing. Zowel Balkenende als Zalm kijken een stuk vrolijker sinds Dittrich aangaf dat het referendum geen halszaak voor hem is. CDA en VVD gruwen nog altijd van dat idee.
Overigens zit niet de hele onderwijssector op rozen als D66 meedoet aan een nieuwe regering. Onder het motto ‘geen Zoetermeer maar Zoeterminder’ kondigde Dittrich aan flink te willen snijden in de bureaucratie op het ministerie van Onderwijs.
De democraten zijn er nog niet helemaal uit. Terwijl de partijtop schoorvoetend akkoord lijkt met regeringsdeelname, hangt alles nog af van de leden. Die moeten – mocht er een regeerakkoord komen – hun goedkeuring geven. Als de D66-agenda er te weinig in terug te vinden is, dan zal het congres zich ongetwijfeld tegen deelname uitspreken. CDA en VVD zijn dus gewaarschuwd wat mogelijke bezuinigingen op het (hoger) onderwijs betreft. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?