Terug naar overzicht

Debat over hoger onderwijs

Aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch vindt op maandag 26 mei een debat over het hoger onderwijs plaats. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en de landelijke studentenbonden.

De bijeenkomst is georganiseerd door de fractie Inspraak, de studentraadsleden van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) in den Bosch. De bijeenkomst is bedoeld voor studenten en personeel van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant maar ook anderen zijn welkom.
De studentengeleding zal het beleidsprogramma 2003-2006 presenteren. Daarna volgt een toespraak over studenten en medezeggenschap door Dennis van Nieuwenhuijzen, HMR-lid en lid van de D66 fractie van de Tilburgse gemeenteraad.
Om 16.00 uur start de forumdiscussie. Deelnemers zijn de voorzitters van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk studenten Overleg (ISO) alsmede Tweede Kamerleden van de PvdA, CDA, D66 en de SP. Het publiek wordt verzocht actief mee te discussiëren.
Stellingen die aan de orde komen zijn onder meer: ‘Het hoger onderwijs moet in de toekomst meer bekostigd worden door het bedrijfsleven’ en ‘Studenten functioneren zo slecht in de medezeggenschapsraden dat ze er maar beter uit kunnen’.
Het debat begint om drie uur ’s middags en wordt gehouden in het Atrium van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar medezeggenschap@hotmail.com. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?