Terug naar overzicht

D’Hondt laat weinig heel van anti-fraudewet

Overbodig, oneerlijk en slecht uitvoerbaar. VSNU-voorzitter Ed. d’Hondt is niet te spreken over het wetsvoorstel van staatssecretaris Nijs voor fraudebestendiger bekostigingsregels in het hoger onderwijs.
De student die twee avonden in de week in een restaurant werkt wordt bekostigd. Maar niet zijn studiegenoot die twee middagen in de universiteitskantine werkt en op de loonlijst van de instelling staat. Evenmin heeft een universiteit recht op bekostiging als het collegeld door vader wordt betaald, terwijl de naam van moeder op het inschrijfformulier prijkt.
Dat zijn volgens d’Hondt enkele gevolgen als de ‘anti-fraudewet’ van Nijs ongewijzigd wordt aangenomen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil met de wet garanderen dat de instellingen alleen nog subsidie krijgen als daar voldoende onderwijs tegenover staat.
De huidige wetgeving is daarvoor te vaag, wat mede de Vlaamse carrousel in de hand heeft gewerkt. Via die constructie werden studenten rondgepompt langs verschillende hogescholen. Zo streken ze subsidies op waar niet of nauwelijks onderwijs tegenover stond.
Als de wet er ongewijzigd doorkomt, tellen studenten alleen nog mee voor bekostiging, als de adresgegevens in de administratie van de universiteit kloppen met de gemeentelijke administratie. ‘Dat leidt alleen maar tot meer bureaucratie, meent d’Hondt. Daardoor krijg je eerder meer dan minder fouten in de bekostiging.’

Heel politiek Den Haag is het erover eens dat er iets aan de bekostigingsregels moet veranderen. Onderzoeken door het ministerie van Onderwijs en de Algemene Rekenkamer toonden aan dat de huidige regelgeving veel gaten vertoont. Zeker 22 hogescholen profiteerden daarvan – voor vele tientallen miljoenen euro’s. Daartegenover staan twee universiteiten die voor een aanzienlijk kleiner totaalbedrag in de fout zijn gegaan.
D’Hondt ziet geen aanleiding om de bekostingsregels ook voor universiteiten te veranderen. ‘Uit het fraude-onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek dat het bij de universiteiten in één op de tweeduizend gevallen niet helemaal goed zat. Dat wil ik niet bagatelliseren, maar het huidige systeem werkt in het wo niet slecht.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?