Terug naar overzicht

Faculteit stopt met OALT

Aan de Faculteit Pedagogisch Onderwijs start het komende studiejaar geen nieuwe groep studenten met de Opleiding Allochtone Levende Talen (OALT). De directie van de faculteit heeft dit besloten, omdat ze de studenten niet de garantie kunnen geven dat ze hun opleiding kunnen afronden en werk kunnen vinden.
Het demissionaire kabinet heeft het voornemen om per augustus 2004 de bekostiging voor OALT-leerkrachten in het basisonderwijs te beëindigen. Dit was aanleiding voor de faculteit om gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs. Daaruit bleek dat bijna zeker de bekostiging stopgezet wordt en de bevoegdheidsregeling voor OALT-leerkrachten komt te vervallen.
Huidige OALT-studenten krijgen nog wel de mogelijkheid hun hbo-diploma te halen. Ook kunnen studenten die al een diploma OALT hebben behaald, via een aangepast traject zoals zij-instroom of duaal, alsnog het reguliere getuigschrift voor leraar basisonderwijs halen.
Sinds september 1999 kunnen studenten aan de faculteit de Opleiding Allochtone Levende Talen volgen. Met het diploma kunnen leraren allochtone kinderen van vier tot twaalf jaar lesgeven in de eigen taal en cultuur.
De regering besloot vorig jaar dat ‘prioriteit gegeven moet worden aan het leren van Nederlands’. Na de val van het kabinet Balkenende is het afschaffen van de regeling OALT door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Een beslissing hierover wordt door de nieuwe minister van Onderwijs genomen. Wie dat wordt is op dit moment nog niet duidelijk. Als het aan het CDA ligt, wordt de regeling OALT in ieder geval afgeschaft. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?