Terug naar overzicht

Gerard Hupperetz directeur Juridische Hogeschool

Gerard Hupperetz, directeur van de Academie voor Management van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, krijgt de leiding van het instituut waarin de opleidingen Hbo-Recht in Tilburg en Den Bosch worden ondergebracht. De voorlopige naam is Juridische Hogeschool Tilburg/’s-Hertogenbosch.

Hupperetz zal met ingang van 1 juni optreden als ‘kwartiermaker’ van de komend studiejaar te starten opleiding Hbo-Recht in Tilburg, een samenwerkingsverband van de Stichting Brabantse Hogescholen en Fontys Hogescholen. Per 1 september zal hij full time aantreden als directeur van het instituut, dat in Tilburg wordt gevestigd.
Voor de periode juni tot september zal de Raad van Bestuur een interim-manager aanstellen bij de Academie voor Management. Of interim-directeur Frans Traa per 1 augustus zal stoppen, zoals het plan was, of langer aanblijft is nog niet bekend. Een procedure voor een nieuwe academiedirecteur wordt gestart. (GR)

Meer lezen?