Terug naar overzicht

Gerard Hupperetz directeur Juridische Hogeschool

Gerard Hupperetz, directeur van de Academie voor Management van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, krijgt de leiding van het instituut waarin de opleidingen Hbo-Recht in Tilburg en Den Bosch worden ondergebracht. De voorlopige naam is Juridische Hogeschool Tilburg/’s-Hertogenbosch.

Hupperetz zal met ingang van 1 juni optreden als ‘kwartiermaker’ van de komend studiejaar te starten opleiding Hbo-Recht in Tilburg, een samenwerkingsverband van de Stichting Brabantse Hogescholen en Fontys Hogescholen. Per 1 september zal hij full time aantreden als directeur van het instituut, dat in Tilburg wordt gevestigd.
Voor de periode juni tot september zal de Raad van Bestuur een interim-manager aanstellen bij de Academie voor Management. Of interim-directeur Frans Traa per 1 augustus zal stoppen, zoals het plan was, of langer aanblijft is nog niet bekend. Een procedure voor een nieuwe academiedirecteur wordt gestart. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?