Terug naar overzicht

HBO-raad hoopt op extra geld voor masters

De HBO-raad hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de financiering van hun masters. Het gaat daarbij niet om de bekostiging alleen, maar ook om een extra bedrag. Demissionair staatssecretaris Nijs wil echter niet op de investeringen van het komende kabinet vooruit lopen en houdt de boot af.
De afgelopen maanden werd door zowel Nijs al minister De Geus (volksgezondheid) een pleidooi gedaan voor de ‘nurse practitioner’, een soort missing link tussen de verpleegkundige en de arts. Ook Hermans had – op aandringen van een toen nog paarse Tweede Kamer – al laten weten veel voor bekostiging van dergelijke ‘maatschappelijk relevante’ opleidingen te voelen.
In principe wil Nijs even onbevangen omgaan met de hbo-masters als met die van de universiteiten. Een gelijke behandeling zou echter ook een extra investering betekenen. Het wetenschappelijk onderwijs kreeg in het tijdperk-Hermans 22,7 miljoen euro (50 miljoen gulden) om de overgang naar het Angelsaksisch onderwijsmodel te versoepelen. Het ligt dan voor de hand dat ook het hbo extra geld krijgt voor de ontwikkeling van de eigen topstudies. ‘Maar het is natuurlijk aan de komende bewindslieden om daarover te beslissen’, aldus een woordvoerder. Daarmee is dus niet gezegd dat het geld er domweg niet is, zoals een landelijke krant deze week suggereerde.

Bij de HBO-raad is men in januari nog lekker gemaakt door uitspraken van minister De Geus van Volksgezondheid. Die kondigde aan meer ruimte te willen voor hbo-artsen en noemde – voor de vuist weg – daarbij een bedrag van 100 miljoen euro.
Uiteraard zijn hogescholen wel te porren voor een dergelijk bedrag. Van welk ministerie het zou moeten komen – Onderwijs of Volksgezondheid – maakt verder niet uit. Het is evenwel afwachten of er een bedrag uit de extra 700 miljoen euro voor de ‘nurse practitioner’ beschikbaar is. Bij de HBO-raad wordt daarom stilletjes gehoopt op het nieuwe Innovatieplatform. Daarin zitten behalve de minister van onderwijs en de premier ook de ministers van volksgezondheid, landbouw en economische zaken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?