Terug naar overzicht

Juridische Hogeschool Tilburg in Fontys-pand St. Josefstraat

De Juridische Hogeschool Tilburg/Den Bosch krijgt in Tilburg onderdak in een pand van Fontys Hogescholen aan de St. Josefstraat. De nieuwe instelling, waarin verder de bestaande opleiding Hbo-Rechten van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch opgaat, krijgt een aparte positie. Het wordt een organisatie met een ‘zekere onafhankelijkheid van de twee moederinstituten’, Fontys Hogescholen en Stichting Brabantse Hogescholen.
De besturen van de twee instellingen maakten dat vanmiddag bekend. Volgens Anneke Nijenhuis, lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen, kunnen door de relatief autonome positie ’toestanden’ met de twee instellingen worden vermeden.
Of de Juridische Hogeschool in een eigen rechtspersoon zal worden ondergebracht, wordt nog overwogen. De wet voorziet in de mogelijkheid samenwerkingsprojecten tussen hbo-instellingen op touw te zetten, ook zonder dat een aparte stichting wordt opgericht.

Het gezamenlijk initiatief werd vanmiddag door Nijenhuis ‘uniek’ en ‘een hele stap’ genoemd. Tot nu toe gedroegen Fontys en Brabantse Hogescholen zich vooral als concurrenten van elkaar. Bij het werven van studenten zullen de twee ook blijven concurreren, zeggen de besturen. Maar bij het opzetten van nieuwe opleidingen wil men meer samenwerken. De regionale markt is te klein om nog verder te verdelen, is daarbij het uitgangspunt.
‘Beide organisaties hebben ingezien dat de grens van de doelmatigheid is bereikt’, verklaarde bestuursvoorzitter Norbert Verbraak van Fontys. Hij noemde de manier waarop de twee Brabantse hbo-instellingen nu samen optrekken bij het starten van een nieuwe opleiding een ‘voorbeeld voor anderen’.

Anneke Nijenhuis vindt dat samenwerking ook moet worden nagestreefd bij het opzetten van masterprogramma’s. Dat is actueel geworden door de pas ingevoerde Bachelor-Masterstructuur.
‘Verrassingen willen we elkaar niet meer bezorgen’, onderstreepte Verbraak. Dat gebeurde onlangs nog wel, toen de Stichting Brabantse Hogescholen via de pers naar buiten trad over plannen voor een vestigingsplaats hbo-verpleegkunde in ‘s-Hertogenbosch. Fontys toonde zich daardoor verrast. Nog steeds hebben de twee instellingen verschil van mening over de wenselijkheid van dat initiatief. ‘Maar dat mag’, aldus Verbraak. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?