Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad nog steeds tegen meerjarenplan

Het meerjarenbeleidsplan, dat ingrijpende veranderingen beschrijft voor de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, krijgt maar geen instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De GMR had op 25 maart het plan ook al terugverwezen naar de Raad van Bestuur. De medezeggenschapsraad vond de uitgangspunten toen te vaag en had bezwaar tegen het in uitvoering nemen van allerlei projecten zonder dat de uitkomsten duidelijk zijn.
In vervolg op die afwijzing volgden overleg tussen de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GMR. Daarin deed de Raad van Bestuur enkele toezeggingen. Zo zou vóór 9 mei een ‘kaderstellende notitie’ aan de GMR worden voorgelegd waarin een aantal uitgangspunten van het beleid helderder zouden worden geformuleerd. De notitie werd voorgelegd, maar de GMR stelde gisteren dat die niet voldeed. Bovendien was men niet tevreden met het adviesrecht dat de Raad van Bestuur op het stuk wil geven. De GMR schrijft nu in een brief aan de Raad van Bestuur dat men een betere notitie wil, waarop bovendien instemmingsrecht moet worden gegeven.
Er klonken opnieuw bezwaren tegen plannen voor veranderingen, die men niet overziet. Vooral de plannen voor een Leer- & Innovatie Centrum (LIC) in de drie hoofdlocaties (Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch) ontmoetten om die reden weerstand. Veel leden van de raad maken zich zorgen over de positie die het LIC krijgt. ‘Wat wordt de organisatorische relatie tussen het LIC en de “schools”, de nieuwe eenheden waarin het onderwijs wordt georganiseerd?’ wil men van het bestuur weten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?