Terug naar overzicht

“Meer aanmeldingen Hogeschool ’s-Hertogenbosch”

De Hogeschool ’s-Hertogenbosch lijkt te blijven groeien. Er hebben zich zeven procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar, zo blijkt uit de meest recente gegevens. Landelijk stijgen de aanmeldingen in het hbo met bijna één procent.

De groei in Den Bosch wordt vooral veroorzaakt door de circa zestig aanmeldingen bij Integrale Veiligheid. Hiervoor was vorig jaar in deze periode nog geen interesse zichtbaar omdat de toestemming voor de opleiding pas laat kwam. De animo voor de eveneens vorig jaar begonnen opleiding Hbo-Recht is dit jaar toegenomen. Deze nieuwe opleidingen leiden ertoe dat de Academie voor Marketing fors groeit.
Ook de Academie voor Gedrag & Maatschappij vertoont een stijging ten opzichte van het vorige jaar. De aanmeldingen bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening stijgen van dertig naar vijftig. Dit compenseert ruimschoots de terugval bij Culturele & Maatschappelijke Vorming.
De interesse voor de Academie voor Marketing & Internationaal Management blijft in totaal ongeveer gelijk; met dien verstande dat International Business & Languages zakt en Small Business & Retail Management stijgt. Ook de aanwas bij de Academie voor Industrie & Informatica lijkt ongeveer gelijk te blijven: de groei van Werktuigbouwkunde en Technische Informatica compenseren de teruggang van de andere opleidingen. Door de terugloop bij de opleiding Bouwkunde zijn de aanmeldingen bij de Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek verminderd.
Ook de animo bij Academie voor Financieel Management is tanende: de groei bij Accounancy kan niet op tegen de daling bij Bedrijfseconomie. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?