Terug naar overzicht

Nawijn houdt vast aan dure verblijfsvergunning

Minister Nawijn blijft erbij dat buitenlandse studenten en docenten 430 euro voor een verblijfsvergunning moeten betalen. Vanuit de Kamer was erop aangedrongen de recente drastische verhoging van de legeskosten ‘aanzienlijk te verlagen’. Maar Nawijn zegt daarvoor geen geld te hebben. Waarschijnlijk zal D66 een eerder aangehouden motie nu alsnog in stemming brengen.
De minister voor vreemdelingenzaken en integratie rekent voor dat het terugdraaien van de maatregel 1,2 miljoen euro zou kosten. En dat terwijl hij juist 20 miljoen moet bezuinigen op leges. ‘Voorshands zie ik geen mogelijkheden deze inkomstenderving te compenseren.’ Nawijn schrijft echter ook dat er nog hoog ambtelijk overleg over gaande is. Over de kwestie wordt al geruime tijd overlegd tussen de ministeries van Onderwijs en Justitie. Universiteitenvereniging VSNU heeft aangedrongen op de invoering van een ‘kennismigranten-status’.

De verhoging van de legeskosten met in sommige situaties 660 procent heeft tot krachtige protesten geleid. Deze week nog herhaalde Nuffic-directeur Pieter van Dijk in de Volkskrant zijn standpunt dat dit niet het moment is om buitenlands studietalent af te schrikken met torenhoge legeskosten.

Eerder dit jaar weigerde de Australische hoogleraar Alan Mark in Groningen nog langer een verblijfsvergunning aan te vragen voor hem en zijn gezin. Daarmee protesteerde hij ook tegen de in zijn ogen onnodige bureaucratie. De Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten de legeskosten voor alle medewerkers en studenten van buiten de EU te betalen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?