Terug naar overzicht

Nieuw beoordelingssysteem voor kunststudenten

Bossche kunststudenten hoeven vanaf volgend schooljaar niet langer een heel blok van een half jaar opnieuw te doen als ze te weinig studiepunten halen. De school gaat ze voortaan elk kwartaal beoordelen, in plaats van elk half jaar. Bij de Bredase kunstacademie, waar juist veel kleine onderwijseenheden bestonden, worden vakken geclusterd. Ook hier gaat de school de studenten om de drie maanden een beoordeling geven.

Dat staat in de twee nieuwe Onderwijs en Examen Regelingen (OER) van de opleidingen Autonoom en Vormgeving. De Bossche en Bredase kunstacademies fuseerden enkele jaren geleden. Stap voor stap worden de opleidingen op allerlei punten gesynchroniseerd. De gelijktrekking van het beoordelingssysteem is daar een voorbeeld van. Ook komt er dezelfde OER voor de opleiding Autonoom in Breda én Den Bosch. Dat geldt eveneens voor de opleiding Vormgeving op de twee locaties.
Het nieuwe beoordelingssysteem en de daaruit volgende andere puntentoekenning heeft geen invloed op de zwaarte van de opleiding. Die blijft hetzelfde, benadrukt onderwijskundige Lute Meppeling. Ook de invoering van dezelfde OER voor de twee opleidingen in Den Bosch en Breda betekent niet dat de opleidingen identiek worden. ‘Alhoewel de eindcompetenties hetzelfde zijn, kan de weg er naar toe anders zijn’, vertelt de onderwijsdeskundige.
De scholen hebben wel samen de competentie- en beroepsprofielen samengesteld. Kunststudenten die afstuderen moeten dezelfde vaardigheden bezitten, of ze nu in Breda of in Den Bosch naar school gingen.
Daarnaast willen de scholen dat er meer samenhang komt tussen theorie en praktijk, tussen de verschillende disciplines en tussen de twee locaties. ‘Dat gaat vanaf volgend schooljaar projectmatiger aangepakt worden. Nu gebeurt dat ook wel, maar incidenteel. Straks wordt het structureel’, legt Meppeling uit. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?