Terug naar overzicht

Nijs bemoeilijkt hbo-route naar universiteit

Universiteiten mogen aanvullende eisen stellen aan hbo-studenten die na hun propedeuse een wetenschappelijke opleiding willen volgen. Daarmee komt staatssecretaris Nijs tegemoet aan een wens van brancheverengiging VSNU.
De universiteitenclub had Nijs gevraagd de wet zo aan te passen dat studenten met een hbo-propedeuse niet langer zonder meer moeten worden toegelaten. Steeds meer havisten gebruiken een jaar hbo als springplank naar de universiteit. Een verbod gaat Nijs echter te ver. Wel is ze bereid de toelatingseisen te verscherpen.
Volgens de VSNU kunnen veel van de hbo’ers het academisch niveau niet aan. Bijna de helft valt in het eerste jaar uit, en wie het wel redt loopt vaak forse vertraging op. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar ook voor de universiteiten. Die worden namelijk gedeeltelijk gefinancierd op grond van hun studierendementen. Iedere student die de universiteit zonder bul verlaat, kost dus geld.
‘We zijn de laatste jaren heel hard bezig geweest de aansluiting van het vwo op de universiteit te verbeteren om studieuitval zoveel mogelijk te beperken’, aldus woordvoerster Esther Peters van de VSNU. ‘Maar ondertussen staat onze achterdeur wagenwijd open.’

Nijs staat de universiteiten niet toe een Mechelse herder bij die achterdeur te posteren, maar een gemeen keffertje mag wél. Volgens de staatssecretaris moeten de universiteiten de mogelijkheid krijgen aanvullende eisen te stellen aan het vakkenpakket van hbo’ers, of een toelatingsexamen in te voeren.
Daarmee komt ze de universiteiten flink tegemoet. ‘We hebben nooit gezegd dat we alle hbo’ers per definitie willen weren, maar met de huidige wetgeving kunnen we geen enkele beperking stellen’, zegt Peters.

Woordvoerder Jan Willem Vos van hogescholenvereniging de HBO-raad is blij dat Nijs de route niet wil verbieden. De bewindsvrouw had van hem nog verder mogen gaan. ‘Ze had de universiteiten best mogen aansporen eens met ons te komen praten over hoe we de aansluiting kunnen verbeteren. De universiteiten moeten niet weglopen voor het maatschappelijk belang zoveel mogelijk mensen naar het hoger onderwijs te krijgen.’ (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?