Terug naar overzicht

Regeerakkoord: 800 miljoen erbij voor onderwijs

Het onderwijs krijgt de komende vier jaar 800 miljoen euro erbij. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord van VVD-CDA-D66.
Er komt een zogenaamd Innovatieplatform, dat de kenniseconomie op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie in een hogere versnelling moet brengen. Behalve de betrokken ministers (LNV, OC&W, EZ) worden ook vertegenwoordigers uit het veld voor het platform uitgenodigd. Aan het roer van het platform staat premier Jan Peter Balkenende himself.
Behalve dat er voor 100 miljoen euro fiscaal voordeel is gereserveerd voor innovatiebevordering van het midden- en kleinbedrijf, is nog niet bekend hoe de 800 miljoen euro wordt verdeeld. Het geld komt boven op de reeds in 2002 vastgelegde 1,5 miljard voor verbetering van het onderwijs.

De regeringspartijen stellen in het akkoord verder dat excelleren in kennis alleen kan ‘door goed en toegankelijk hoger onderwijs en concentratie van onderzoeksgebieden- en locaties, zoals biotechnologie en ict.’ Het opleidingsrendement van de bèta- en technische opleidingen wordt zonodig gestimuleerd met ‘onorthodoxe maatregelen’. Welke dat zijn, is niet in het akkoord terug te vinden.
Ook het lerarentekort krijgt prioriteit van het centrum-rechtse kabinet. Leraren krijgen meer assistentie van bijvoorbeeld leerlingbegeleiders en een betere link tussen het leraarschap en het bedrijfsleven.

Over de gehele linie komt Onderwijs er goed af. Op bijna alle andere departementen is het de komende jaren armoe troef. Afgezien van de één miljard euro die is gereserveerd voor kostenoverschrijding in de zorg, is het de grootste investeringspost van Balkenende-II. Ook voor mobiliteit (500 mln), veiligheid (350 mln) en natuur, landbouw en milieu (250 mln euro) wordt nog wel extra geïnvesteerd. Over de gehele linie worden het echter magere jaren. Maar dat was reeds bekend. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?