Terug naar overzicht

SP: keurmerk misbruikt voor topcollegegelden

Goede beoordelingen van opleidingen door de Nederlandse Accreditatie Organisatie kunnen leiden tot collegegelden van vijftienduizend euro. Daarmee worden die topstudies voor niet-bemiddelde studenten onbetaalbaar.
Dat scenario ziet SP-kamerlid Fenna Vergeer opdoemen. Ze kondigde vorige week tijdens het debat over de werkplannen van de NAO een motie aan om daar een stokje voor te steken.

De NAO, de nieuwe keurmeester voor het hoger onderwijs, gaat hbo- en wo-opleidingen beoordelen. Wordt het ‘ja’, dan krijgt de opleiding overheidssubsidie. Is het ‘nee’, dan zit men ernstig in de problemen.
Wat hebben topcollegegelden daarmee te maken? Onder de op het oog eenduidige beoordeling gaan zes onderdelen schuil, met een beoordelingssysteem dat oploopt van onvoldoende tot excellent. CDA-kamerlid Cisca Joldersma vroeg daarom terloops: ‘Een excellente score gaat toch geen rol spelen bij de bekostiging?’

Staatsscecretaris Nijs zag ‘absoluut geen reden’ om dat te denken. Maar ze sloot ook niet uit dat goede beoordelingen van opleidingen een rol zullen spelen bij de ‘collegegelddifferentiatie’ – ofwel het toestaan van topcollegegelden.
Een ambtelijke werkgroep buigt zich op dit moment over de mogelijkheid van topcollegelden. De politieke discussie volgt dit najaar. Nijs zei er nog ‘geen enkel idee’ over te hebben. Op de uitkomst wil Vergeer niet wachten: ‘We moeten het gebruik van goede beoordelingen voor topcollegegelden nu uitsluiten.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?