Terug naar overzicht

Studenten academieraad willen actievere rol

Harm Jan Blokzijl, Erik Verbiest en Asygul Kaya, studentleden van de academieraad van de Academie voor Gedrag en Maatschappij (AGM)in Den Bosch, hebben een mail naar de studenten van AGM gestuurd om zich zelf voor te stellen. ‘We willen meer contact met onze achterban hebben’, verklaart Blokzijl.
In de mail leggen de studentleden uit wat de academieraad inhoudt en wie voor welke opleiding de contactpersoon is. ‘Persoonlijk vind ik het vooral belangrijk dat de studenten weten waar ze terecht kunnen als ze vragen of klachten hebben’, zegt Blokzijl. ‘We willen daarin een actievere rol spelen.’
Daarom overwegen de studentleden ook om op Blackboard een soort forum op te zetten, dat op de academieraad gericht is. ‘Studenten zouden er vragen kunnen stellen of bijvoorbeeld reageren op stellingen. We verwachten niet dat er duizenden reacties binnenkomen. Maar iedereen die wil, kan er gebruik van maken.’
Ook zijn de studentleden bezig om meer overleg te voeren met de studentleden van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). ‘Veel zaken die in de HMR worden besproken, komen ook in de vergaderingen van de academieraad aan bod. We willen daar meer over geïnformeerd worden. Het gaat er niet om dat we gezamenlijke standpunten gaan innemen’, legt Blokzijl uit. (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?