Terug naar overzicht

Universiteiten willen hbo’ers weren

Havisten die een propedeuse in het hoger beroepsonderwijs hebben gehaald, moeten niet langer zonder meer toegang krijgen tot de universiteit. Branchevereniging VSNU wil dat staatssecretaris Nijs die studieroute verbiedt.
Onder havisten is een jaartje hbo een populaire route naar het wetenschappelijk onderwijs. Dat baart de universiteiten al lange tijd zorgen, omdat de uitval onder de hbo’ers hoog is: een groot gedeelte sneuvelt al in het eerste jaar, of loopt forse studievertraging op. Volgens de universiteiten kunnen veel hbo-doorstromers het academische niveau niet aan.
Dat is vervelend voor de studenten, maar ook voor de instellingen zelf. Die worden gedeeltelijk gefinancierd op grond van hun studierendementen. Iedere student die de universiteit zonder bul verlaat, kost dus geld.
Alleen een vwo-diploma geeft – als het aan de universiteiten ligt – straks nog rechtstreeks toegang tot de universiteit. Wel de VSNU hbo’ers wel de mogelijkheid bieden een toelatingstest te doen. Daartoe moet de minimum leeftijd voor zo’n colloquium doctum worden verlaagd van 21 naar 18 jaar.

Al in 1995 kondigde toenmalig onderwijsminister Ritzen aan de hbo-route te willen verbieden. Hij zag daarvan af toen uit nader onderzoek bleek dat de studieprestaties van de hbo’ers niet veel slechter waren dan die van studenten die met een vwo-diploma waren ingestroomd.

Voorzitter Noortje van der Meij van de Landelijke Studentenvakbond verklaart de populariteit van de hbo-route uit de slechte aansluiting van havo op vwo door het studiehuis. ‘In 1990 ging twintig procent van de havisten door naar het vwo nu is dat nog maar twee procent. Als de universiteiten nu hun zin krijgen ben je straks op de basisschool al veroordeeld om maximaal een hbo-opleiding te kunnen volgen als je een havo-advies krijgt.’

Van der Meij vindt ‘het dichtgooien van de poorten’ geen oplossing voor de problemen. Ze ziet meer in bijspijkerklassen, waarin hbo-instromers hun deficiënties kunnen wegwerken. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?