Terug naar overzicht

Voorstel: schaf projectleider Social Work deeltijd af

Social Work deeltijd is als project afgerond, het onderwijsprogramma draait en is een succes. Daarom kan een einde worden gemaakt aan de functie van projectleider. De medewerkers moeten een deel van die taken overnemen, een ander deel komt te liggen bij de nieuwe voorzitter van de bestuurscommissie.
Dat valt te lezen in het voorstel dat Harry van Beek in opdracht van de Faculteit Gamma in Breda en de Hogeschool ´s-Hertogenbosch maakte over de toekomst van Social Work deeltijd. De Bredase en Bossche sociaal agogische deeltijdopleidingen bieden sinds drie jaar samen hetzelfde onderwijsprogramma aan. Ook de aansturing van de deeltijdopleidingen gebeurt door een gemeenschappelijke projectleider en een bestuurscommissie bestaande uit de directies van beide locaties.
Deze manier van werken leverde lastige situaties op, omdat besluiten binnen de bestuurscommissie langs twee directies lopen. Toen Gamma besloot haar voltijdopleidingen onder te brengen in clusters, gaf de commissie Harry van Beek de opdracht met een voorstel te komen hoe Social Work deeltijd kon worden ´ingebed´ binnen de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) in Den Bosch en Gamma.
In het voorstel van Van Beek krijgt de bestuurscommissie, bestaande uit de beide directies van AGM en Gamma en één van de clustermanagers van Social Work voltijd, een voorzitter (bij voorkeur één van de directeuren). Die gaat besluiten nemen over operationele zaken en is aanspreekpunt voor het team van Social Work deeltijd.
De functie van de huidige projectleider, Yvonne Aronson, komt te vervallen en maakt plaats voor een coach die de medewerkers moet begeleiden richting ´resultaatverantwoordelijke eenheden´. Een aantal taken van de huidige projectleider komen bij de twee locatiecoördinatoren (André Walraven in Breda en Peer Trepels in Den Bosch) te liggen, een ander deel bij de voorzitter van de bestuurscommissie.
Aanvankelijk wilden de directies eind maart een besluit nemen over de toekomst van Social Work deeltijd. Toen bleek dat de betrokken partijen nog te verdeeld waren, werd de deadline tot twee keer toe verschoven. Op 19 mei neemt de bestuurscommissie een besluit over het voorstel. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?