Terug naar overzicht

‘Worst Teacher Award’ voor kampioen potjesengels

‘You have to screw up the number… oh no, you have to INCREASE the number…’ Deze uitspraak van een Delftse docent was zeker vermakelijk, maar de Worst Teacher Award ging naar de heer Stappers, de maker van een website met teksten als ‘Those who only do one gedeelte get until 10:30.’ Het werd dus de Worst Website Award; ‘Worst’ uiteraard uitgesproken op zijn Nederlands.
De prijsuitreiking was een ludiek protest van de Delftse studentenvakbond VSSD tegen een serieus probleem. De TU Delft heeft het Engels verplicht gesteld in de masterfase. Maar het gebrekkige Engels van veel docenten zou ten koste gaan van de kwaliteit van de colleges. Dat vinden veel studenten, maar ook het college van bestuur is zich bewust van het probleem. De TU wil daarom elke docent die het Engels onvoldoende beheerst, verplicht op cursus sturen. Het niveau van het Engels zal zelfs een selectiecriterium worden bij het aannemen van nieuwe docenten.

Op een discussieavond die de VSSD met de AAG?fractie vorige week had georganiseerd uitten studenten hun twijfels of die maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Volgens de aanwezigen lijkt het erop dat de streefdatum waarop alles helemaal in orde moet zijn steeds wordt uitgesteld. Ging het eerst om 2003, nu dat niet blijkt te kunnen is de datum verschoven naar 2005. Veel studenten zeiden te vrezen dat een hele generatie slechter college zal krijgen omdat docenten ondertussen nog Engels moeten leren spreken. Ze vroegen zich ook af of het wel mogelijk is een goede inhoudelijke discussie te voeren in een andere taal dan je moedertaal.

Vertegenwoordigers van de vakgroep Engels, die de cursussen voor docenten verzorgt, zeiden dat het niet het doel is om aan de TU Delft perfect Engels te leren. ‘Studenten verwachten te veel.’ Het gaat er volgens de vakgroep om dat een docent vloeiend en boeiend kan spreken; kleine foutjes zouden niet zoveel uitmaken als het gaat om het overbrengen van stof. Een docent zou dat vanzelf goed leren tijdens het geven van college. Dat gaf enkele studenten in de zaal het gevoel dat ‘zelfs de vakgroep Engels’ erg nonchalant omgaat met de omschakeling op een andere taal. ‘De TU zou zich eens goed moeten realiseren wat voor stap zij maakt!’
De VSSD ziet een belangrijke rol weggelegd voor ‘responsiegroepen’ van studenten, die de kwaliteit van het Engels in colleges en op websites in de gaten houden. (OvB/HOP)

Worst Website

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?