Terug naar overzicht

Brabants hoger onderwijs kalft af

Het hoger onderwijs in de provincie Noord-Brabant is uit de gratie. Terwijl het aantal schoolverlaters dat aan een Nederlandse universiteit of hogeschool verder studeert nog jaarlijks toeneemt, krimpen de Brabantse instellingen van hoger onderwijs.
Uit de jongste aanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep (IBG) blijkt dat zich tot vorige week ruim 2 procent minder gegadigden voor een voltijdstudie aan een Brabantse hogeschool hadden aangemeld dan een jaar geleden. De hogescholen buiten de provincie daarentegen trekken samen 9 procent meer nieuwe voltijdstudenten.
De Brabantse vestigingen van Fontys leveren bijna 7 procent in, de Hogere Agrarische School (HAS) in ‘s-Hertogenbosch en de Nationale Hogeschool voor Toerisme & Verkeer (NHTV) in Breda beide circa 5 procent. De Hogeschool Brabant lijkt het nog redelijk te doen met een verliesje van 1 procent. Dat cijfer is echter geflatteerd door de overstelpende belangstelling voor de opleidingen Fysiotherapie en Communication & Multimedia Design, waarvoor een studentenstop geldt: het zal niet tot extra inschrijvingen leiden. Alleen de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch lijkt met 5 procent meer aanmelders dan vorig jaar aan het gure weer te ontkomen.

Een voor de hand liggende verklaring voor de Brabantse malaise, zoals verschillen tussen de ‘randstad’ en de ‘provincie’ of tussen ‘boven’ en ‘beneden’ de grote rivieren, valt intussen moeilijk uit de cijfers af te leiden.
Neem de hogescholen in de zuidelijke buurprovincies Limburg en Zeeland. Die doen het uitstekend: zij trekken respectievelijk 12 en 6 procent meer belangstelling. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de meest zuidelijke van de hogescholen ten noorden van Brabant is met 12 procent meer aanmeldingen eveneens in de gratie bij de aankomende studenten.

Ook het wetenschappelijk onderwijs in Brabant verliest aanmeldingen vergeleken met de rest van het land. Die achteruitgang komt helemaal voor rekening van de Technische Universiteit Eindhoven met 18 procent minder aanmelders. De Universiteit van Tilburg verliest slechts 2 procent, ongeveer evenveel als de rest van universitair Nederland. De belangstelling voor een universitaire studie in Brabant is al met al 9 procent gedaald.
Zuid-Nederland is hier wel als geheel in het geding. Ook de Universiteit van Maastricht staat op verlies: min 9 procent. Het aandeel universitaire eerstejaars beneden de rivieren zakt met de nieuwste cijfers van 17 procent in 2002 naar 16 procent in 2003. In het gebied woont een kwart van de Nederlandse bevolking.

De enige plek in Brabant waar studenten in groten getale op af blijven komen is Tilburg. De universiteit houdt er dit jaar gelijke tred met de landelijke ontwikkeling, en de Tilburgse Fontys-vestiging groeit met 18 procent meer aanmeldingen voor een voltijd studie. De toenemende populariteit van Tilburg als studentenstad leidde de afgelopen jaren al tot een uit de pan rijzende kamernood, die nog lang niet lijkt opgelost. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?