Terug naar overzicht

Commissie Schutte: ‘Hogeschool mag niet over de grens’

Het is een hogeschool niet toegestaan rijksbekostiging in rekening te brengen voor studenten die men in het buitenland onderwijs geeft. Dat oordeel van de ‘Commissie Rekenschap’ is een tegenvaller voor de Hogeschool Brabant, die in Vlaanderen onderwijs verzorgt voor Belgische studenten.

De onderwijsactiviteiten van de Faculteit Economie & Management in samenwerking met hogescholen in Brussel en Antwerpen kwamen vorig jaar ter discussie in het kader van de ‘hbo-fraude’. Accountants van het ministerie oordeelden dat de bekostiging van dat onderwijs niet toelaatbaar is, omdat de instellingen volgens de bekostigingsvoorwaarden binnen zijn toegewezen vestigingsplaatsen moeten blijven. De Hogeschool Brabant wierp tegen, dat die regel alleen is gesteld om een gebiedsafbakening in Nederland tussen hogescholen mogelijk te maken. In het buitenland is zo’n gebiedsafbakening niet relevant.
Een jaar geleden liet de vertrekkende minister van Onderwijs Loek Hermans de Hogeschool Brabant weten, dat de bekostiging voor het onderwijs aan de Vlaamse studenten met terugwerkende kracht zou worden ingetrokken. De Hogeschool Brabant heeft daartegen bezwaar aangetekend.

De Commissie Cohen, die eerder al in opdracht van de staatssecretaris een groot aantal constructies waarover twijfel was gerezen onder de loep nam, leek de Hogeschool Brabant gelijk te geven. Die verwees onder meer naar de wenselijkheid van samenwerkingsverbanden met buitenlandse instellingen.
Maar de nieuwe Commissie Rekenschap, voorgezeten door het voormalig GPV-kamerlid Schutte en samengesteld uit onafhankelijke deskundigen, ziet dat anders. In een gisteren gepubliceerd rapport steunt die commissie het oordeel van de ministeriële accountants: het wetsartikel waarin het geven van onderwijs buiten de gemeente van vestiging wordt verboden moet volgens dit rapport letterlijk worden genomen.

Het rapport van de Commissie Schutte bevat oordelen over tientallen zogenoemde ‘oranje’ casussen, die naar voren zijn gekomen uit het ‘zelfreinigend onderzoek’, dat alle instellingen van middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs vorig jaar moesten doen naar afwijkende bekostigingscinstructies in eigen huis. De staatssecretaris maakte vervolgens een indeling in ‘rode’ (ontoelaatbare) en ‘groene’ (toelaatbare) casussen, met daartussenin een grote categorie ‘oranje’ constructies, waarvan niet op het eerste gezicht kon worden vastgesteld of ze in strijd zijn met de regels. De Commissie Schutte kreeg enkele maanden geleden, mede op aandringen van de Tweede Kamer, de taak daarin alsnog helderheid te verschaffen.
Het nu gepubliceerde rapport is het resultaat van louter bestudering van documenten. In een vervolg gaat de Commissie Schutte de afzonderlijke instellingen onder de loep nemen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?