Terug naar overzicht

Debat over huursubsidie kamers zeurt door

Minister Dekker van Ruimtelijke Ordening staat niet te springen om huursubsidie voor kamerbewoners in te voeren. Met een halfslachtige belofte – meer onderzoek – en een bekend excuus – geen geld – zeurt het debat over de kamernood door.
Eerder dit jaar riepen alle honderdvijftig leden van de Tweede Kamer de regering in een motie op om subsidie voor ‘niet zelfstandige woonruimtes’ mogelijk te maken. Toenmalig minister Henk Kamp legde de wens van de volksvertegenwoordiging naast zich neer: de wijziging zou te complex zijn en te duur.

Een stoïcijnse Sybilla Dekker herhaalde de stellingen van haar voorganger. Want: wanneer komt een kamer precies voor subsidie in aanmerking? En: weet de volksvertegenwoordiging dan niet met welke riemen Balkenendes ministersploeg moet roeien?

De Kamer houdt de motie in principe gewoon in stelling. Het CDA staat nog wel open voor een nadere uitleg van de bewindslieden, maar kondigde alvast aan dat Dekker rekening moet houden met een eventuele aanpassing in de begroting van haar ministerie (VROM) als de motivatie om geen subsidie uit te keren te slap is. ‘Het probleem is te urgent om nog langer te laten liggen. Geen onderzoek meer, maar actie’, aldus CDA-woordvoerder Van Bochove.

Die opstelling gaat GroenLinks niet ver genoeg. De oppositiepartij is het verloop van het kamernooddebat meer dan beu. Woordvoerder Ineke van Gent heeft inmiddels zelfs aangekondigd om de motie dan maar als amendement in te dienen. ‘Als het niet linksom of rechtsom lukt met de huursubsidie, dan moet het maar door het midden’, vindt Van Gent. ‘Er wordt nu al jaren gezeurd over dit onderwerp. Bewindslieden zeggen het net zo belangrijk te vinden als de Tweede Kamer, maar leggen de kamernood naast zich neer op het moment dat het debat voorbij is.’

Van Gent kan op de steun rekenen van de PvdA en de SP. Boris van der Ham van D66 stelde tijdens een vijf minuten durend bliksemoptreden -hij moest door naar een ander overleg- dat zijn partij ‘niet onsympathiek’ tegenover het amendement staat, maar nam geen duidelijke stelling. Voor een beslissing over het voorstel-Van Gent heeft Van der Ham niet veel tijd. Maandag 23 juni wordt het amendement namelijk al ingebracht.

De rechtse partijen neigen ernaar de regering respijt te geven tot het begrotingsdebat, dit najaar. ‘Maar kom voor die tijd al met actiepunten’, zo verzocht SGP-frontman Bas van der Vlies. Ook de gereformeerde volksvertegenwoordiger realiseert zich dat snelheid geboden is om de woningnood onder studenten aan te pakken. ‘Al is het natuurlijk geen schande om bij je ouders te blijven wonen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?