Terug naar overzicht

Fontys-studenten beloond voor tijdige inschrijving

Elke student die zich op tijd inschrijft of herinschrijft bij één van de Fontys-opleidingen, maakt kans op duizend euro.
Fontys verloot onder de studenten drie keer duizend euro en daarnaast nog veertig prijzen van tweehonderdvijftig euro. Studenten die in september starten in de propedeuse, moeten voor 1 augustus alle formulieren hebben ingeleverd. Ouderejaars die zich herinschrijven voor een Fontys-opleiding moeten voor 15 juni het machtigingsformulier opsturen.
Winnaars krijgen de cheque in september uitgereikt door de directeur van hun opleiding. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?