Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht onder vuur

Minister de Geus van Sociale Zaken weigert de voormalige bestuurders van de ‘Arbeidsvoorzieningorganisatie’ te ontslaan van hun aansprakelijkheid voor het door hem bekritiseerde financiële beleid. De voormalig voorzitter van de Arbeidsvoorziening, Joke van der Beek, is momenteel onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Brabantse Hogescholen, die het financiële beleid van de Raad van Bestuur moet controleren.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt De Geus drie redenen om de ‘decharge’ van het voormalige bestuur te weigeren: de behandeling van aanvragen van Europese subsidies, de buitenproportionele gouden handdrukken die enkele voormalige managers van de Arbeidsvoorziening kregen en ‘de algemene taakvervulling’. De minister volgt het advies van de landsavocaat.
Met enkele managers worden momenteel onderhandelingen gevoerd over beperking met terugwerkende kracht van de riante afvloeiingsregelingen die het bestuur met hen overeenkwam. Anderen zijn al akkoord gegaan met een verlaging.
De Arbeidsvoorziening, de koepel van de toenmalige arbeidsbureaus, is twee jaar geleden geëindigd in een financiëel debacle. Bij de ontbinding, die formeel 1 januari 2004 moet zijn afgerond, resteren gaten van honderden miljoenen euro’s. De accountants van Sociale Zaken weigerden de jaarrekeningen over 2000 en 2001 goed te keuren.
Behalve de voormalige Bossche wethouder Van der Beek (PvdA) zaten onder andere oud-VVD-politica Rempt en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in het bestuur.

Van der Beek is destijds op voordracht van de medezeggenschapsraad van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch in de Raad van Toezicht benoemd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?