Terug naar overzicht

‘Meer samenwerking voltijd en deeltijd opleiding MER’

‘De tijd is daar om van elkaars expertise te profiteren en te bekijken wat jullie samen kunnen doen.’ Zo oordeelde de visitatiecommissie afgelopen vrijdag over de voltijd- en de deeltijdopleiding Management, Economie & Recht (MER) van de Hogeschool Brabant.
‘Dit is niets nieuws onder de zon’, zegt Dick te Boekhorst, hoofd van de voltijdopleiding MER. ‘Dat krijgen we hier vaker te horen van visitatiecommissies.’ Te Boekhorst is het niet eens met het oordeel van de commissie. ‘De energie die samenwerking met de deeltijdopleiding kost, besteed ik liever aan samenwerking met het beroepenveld bijvoorbeeld.’
Het beroepsbeeld van de voltijdopleiding vond de visitatiecommissie duidelijk en de eigen uitwerking met betrekking tot competenties ‘interessant’. Ook zijn de beroepsproducten goed omschreven.
Voor beide opleidingen geldt volgens de commissie dat er meer geprofiteerd kan worden van het werkveld, bijvoorbeeld met beroepenveldcommissies. ‘Die hebben we al’, zegt Te Boekhorst. ‘Ik vind wel dat die commissies anders moeten gaan werken. Nu hebben we drie keer per jaar overleg. In de toekomst moet hun advies meer samenvallen met de rol die de bedrijven spelen in ons onderwijs.’
Het niveau van de kwalificaties van afgestudeerden is in orde meent de visitatiecommissie, maar de kwalificaties zouden ook in het beroepenveld getoetst kunnen worden.
De commissie was positief over de kleine kwaliteit van de voltijdopleiding. ‘We zijn nog nooit tegengekomen dat binnen drie dagen resultaten bekend gemaakt worden.’ Toch kan de administratie en communicatie van studiepunten beter en zou de opleiding daarbij meer gebruik moeten maken van moderne middelen. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?